Przejdź do treści

W kryzysie trzeba stawiać na IT

„Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przygotowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia kondycję polskiego sektora MŚP. Opracowanie potwierdza dane GUS-u z początku 2011 r. mówiące o niewielkim stopniu korzystania przez polskie firmy z oprogramowania do wspierania działalności przedsiębiorstwa.

Omawiając sytuację polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP na tle danych makroekonomicznych i charakterystyk poszczególnych działów przedsiębiorstw uwzględniono także statystyki związane z korzystaniem z ICT. O ile w polskich firmach chętnie wykorzystywane są podstawowe narzędzia ICT, o tyle przedsiębiorcy o wiele rzadziej sięgają po zaawansowane narzędzia ICT, w tym systemy wspierające działalność przedsiębiorstwa. Przekłada się to na statystyki, z których wynika, że stopień korzystania z platform ERP i CRM przez polskie firmy jest zdecydowanie niższy od średnich unijnych.

Systemy ERP w niełasce?

W krajach Europy Zachodniej i USA systemy ERP to praktycznie standard w funkcjonowaniu firmy. Polskie firmy, choć dostrzegają zalety stosowania narzędzi tego rodzaju, niechętnie z nich korzystają.

-Zadaniem systemów ERP jest ułatwianie przedsiębiorcom pracy i zwiększanie efektywności działalności przedsiębiorstwa. Jest to możliwe, właśnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi do planowania działań, zarządzania zasobami i podejmowania decyzji – mówi Jacek Kowalak, Dyrektor ds. sprzedaży w firmie Exact Software Poland. – Oprogramowanie umożliwia automatyzację wewnętrznych procesów biznesowych, porządkuje też obieg dokumentów w firmie.

Podobnie jest ze stopniem korzystania z systemów klasy CRM. Według danych przytoczonych w Raporcie, oprogramowania CRM do zarządzania informacjami o klientach używało zaledwie 16,4 proc. przedsiębiorców. Jeszcze mniej firm korzystało z systemów CRM w celach marketingowych – z takiej funkcjonalności korzystało zaledwie 13,1 proc. wszystkich przedsiębiorców.

Kryzys, którego skutki mają być odczuwalne już w nadchodzącym roku, paradoksalnie może stać się wodą na młyn systemów IT. Dotychczas polska gospodarka okazała się być odporna na skutki kryzysu finansowego. Choć obecnie polskie przedsiębiorstwa, niepewne rozwoju sytuacji na rynkach, raczej zamrażają inwestycje, to kryzys, i wiążące się z nim zaostrzenia warunków na rynku może zmusić je do zainwestowania w systemy IT. To właśnie dzięki gromadzonym informacjom można uzyskać obraz kondycji firmy, a przez to efektywniej zarządzać zasobami przedsiębiorstwa, co przekłada się na skuteczniejsze sprostanie słabej koniunkturze na rynku.

Inwestycje środkiem zaradczym?

Brak systemów ERP i CRM w przedsiębiorstwach w przypadku spełnienia się czarnych scenariuszy, może sprawić, że wiele polskich przedsiębiorstw dotkliwiej odczuje skutki nadchodzącego kryzysu. Spowodowane to będzie m.in. niepełną informacją na temat firmy, co przekłada się na niemożność podjęcia skutecznych kroków niwelujących zamieszanie na rynkach.

-Warunkiem rozwoju i podnoszenia efektywności przedsiębiorstw jest zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym informatycznych. Ma to szczególne znaczenie w obliczu kryzysu – mówi Jacek Kowalak. – Zmiana jakościowa związana z wprowadzaniem systemów jest właściwym kierunkiem działania, a w przypadku polskich firm efekt związany z zastosowaniem systemów może być znaczący, zważywszy na fakt, że niewiele z nich korzysta z systemów ERP i CRM.

Świadomość dotycząca korzyści z używania systemów informatycznych wspierających działalność firm jest wśród polskich przedsiębiorców zdecydowanie na wyższym poziomie, niż jeszcze kilka lat temu. Dodatkowo stawiają oni dodatkowe warunki dotyczące funkcjonalności oprogramowania.

– Obecnie dużo większą wagę przywiązuje się do rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb przedsiębiorstw, ważne jest elastyczność samych produktó2)w, umożliwiających rozbudowę o nowe funkcjonalności, gdy pojawi się taka potrzeba – podkreśla Jacek Kowalak.

Jak podkreślają twórcy czternastego już wydania Raportu, opublikowanego w grudniu 2011 r., to „…najpełniejsze źródło danych statystycznych o sektorze MSP w Polsce.” Po raz pierwszy zaprezentowano w nim także statystyki związane z mikroprzedsiębiorstwami. Pełną wersję raportu można pobrać ze strony http://parp.gov.pl/index/more/24313.