Nowe prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ma nowych wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Dołączyli do wybranej w grudniu, podczas VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, prezes Grażyny Rogali-Pawelczyk.

Funkcje wiceprezesów będą pełnić Aleksandra Śnieg, Tadeusz Wadas i Maria Kaleta, sekretarza Joanna Walewander, zaś skarbnika Hanna Gutowska.

Tadeusz Wadas jest magistrem pielęgniarstwa, absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Pielęgniarstwa w Krakowie, ma specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chorób Zakaźnych Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Był przełożonym pielęgniarek w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego oraz Dyrektorem Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Pełnił funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Od 2003 roku przez dwie kadencje był przewodniczącym Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, obecnie  pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Od stycznia br. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o błędach medycznych w Małopolsce. Aktywnie angażuje się w rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, autor wielu szkoleń dla tego środowiska.

Aleksandra Śnieg jest magistrem pielęgniarstwa, absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie na Wydziale Pielęgniarstwa, podyplomowych studiów „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” Akademii Medycznej w Gdańsku oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Posiada specjalizację w dziedzinie nauczania pielęgniarstwa, jest nauczycielem dyplomowanym. Zdobyła praktyczne doświadczenie zawodowe głównie w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Większość swojej pracy zawodowej związała z dydaktyką pielęgniarstwa, jako wieloletni nauczyciel zawodu. Autor licznych publikacji zawodowych, programów kształcenia oraz kierownik wielu form doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Jest członkiem Rady do Spraw Weryfikacji i Utrzymania Słowników ICD-9 i ICD-10 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W V kadencji była członkiem Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz standardów i kwalifikacji zawodowych. Jako wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych chciałaby kontynuować pracę nad profesjonalnym rozwojem pielęgniarstwa opartego na uznanych standardach oraz dbać o dobry wizerunek pielęgniarek i położnych.

Maria Kaleta jest położną, specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego i położniczego, międzynarodowym dyplomowanym konsultantem laktacyjnym. Pracuje na oddziale ginekologiczno-położniczym Specjalistycznego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, od 1985 r. pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej. W poprzedniej, V kadencji NRPiP, wiceprezes do spraw położnych. Od 2011 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Małopolskiej Izby Pielęgniarek Położnych w Krakowie. W obecnej kadencji będzie kontynuować pracę na rzecz środowiska położnych poprzez umacnianie samodzielności i prestiżu zawodu.

Joanna Walewander uzyskała specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Od 32 lat praktykuje w zawodzie na różnych stanowiskach w lecznictwie stacjonarnym. Pracę społeczną na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych rozpoczęła w związku zawodowym pracowników ochrony zdrowia. Przez 8 lat pełniła funkcję społecznego inspektora pracy. Pracę w samorządzie pielęgniarek i położnych rozpoczęła 20 lat temu w Komitecie organizacyjnym na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu. W drugiej kadencji pełniła funkcję Sekretarza,  a od III do V kadencji pełniła była Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu. W IV kadencji była członkiem Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Wiceprzewodniczącą Komisji Prawa i Legislacji, Sekretarzem Komisji Skarg i Wniosków. Na stanowisku sekretarza Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych będzie starała się nawiązać współpracę z sekretarzami okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz skupi się na rozwiązywaniu problemów środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu