Przejdź do treści

Nadchodzą dobre lata dla outsourcingu IT

Grupa Web Inn S.A., lider polskiego rynku outsourcingu IT, zmieniła nazwę na it WORKS. Wprowadzeniu nowej marki towarzyszy ogłoszenie prognoz rozwoju biznesu – w ciągu najbliższych 2 lat, do końca 2013 roku, przychody Grupy mają przekroczyć 100 milionów złotych. To oznacza średni wzrost ok. 35% rocznie.

it WORKS kontynuuje jedenastoletnią tradycję oraz strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Web Inn S.A., która w obecnym kształcie działa od marca tego roku, kiedy to Web Inn zakupił inOne S.A. – również outsourcera IT. Powstała w ten sposób największa polska firma, dla której outsourcing IT jest podstawowym biznesem. Ekspansja it WORKS w nadchodzących latach będzie przede wszystkim efektem rosnącego zapotrzebowania na usługi optymalizacji systemów informatycznych w firmach i kosztów ich obsługi. Kryzys, jako jeden z czynników wymuszających mniejsze koszty i większą efektywność w przedsiębiorstwach, będzie jednym z głównych źródeł tego wzrostu – dla całej polskiej branży ITO i BPO.

– Widzimy rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane i kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu i konsultingu IT. To w obecnej chwili jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku informatycznego w naszym kraju. Wraz ze stopniowym dojrzewaniem polskiego rynku IT, rola outsourcingu procesów informatycznych będzie nadal wzrastać – zaznacza Leszek Rożdżeński, Prezes Zarządu it WORKS.

Według ekspertów IDC, całkowita wartość rynku outsourcingu IT w Polsce w 2010 roku wzrosła o 7% rok do roku, podczas, gdy cały rynek IT wzrósł o 5,5%. Wskazują oni również, że polski rynek usług IT będzie – w ciągu następnych 5 lat będzie się rozwijał w tempie ok. 4,6% rocznie. Z danych IDC wynika ponadto, że udział usług outsourcingu IT w ogólnej puli usług IT wynosi 17% i jest najwyższy w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. W Europie Zachodniej ten współczynnik wynosi około 50%. To oznacza, że jest jeszcze wiele miejsca dla rozwoju tego biznesu w Polsce. Będzie zatem rosło znaczenie doradztwa informatycznego i roli outsourcingu w strategiach i dynamice rozwoju polskich przedsiębiorstw, praktycznie w każdej branży.

– Decyzja klienta o wyborze modelu outsourcingowego jest nie tyle kwestią związaną stricte z informatyką, ale decyzją o zmianie modelu biznesowego firmy. Podejmuje się ją zwykle na szczeblu zarządów firm. To oznacza, że it WORKS działa w pewnym sensie na rynku doradztwa biznesowego, ponieważ w wyniku naszej pracy, klient zmienia swój dotychczasowy model działania – opisuje Krzysztof Komorowski, Wiceprezes Zarządu it WORKS.

Outsourcing to jeden z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Umożliwia odbiorcom koncentrację na ich podstawowym biznesie – jednocześnie przekazując procesy wsparcia (takie jak IT) w ręce wyspecjalizowanych firm, które realizują je w najbardziej ekonomiczny sposób. Dzięki temu outsourcing jest katalizatorem rozwoju przedsiębiorstw, ich innowacyjności i budowy ich przewagi konkurencyjnej.

– Nowoczesny outsourcing IT jest zdecydowanie czymś więcej niż źródłem większej efektywności przy niższych kosztach. To również transfer wiedzy, know-how, najnowszych technologii i doradztwo w zakresie pełnego zarządzania funkcjami informatycznymi w firmie – podkreśla Michał Kasprzak, Wiceprezes Zarządu it WORKS oraz Prezes inOne SA, firmy działającej w ramach Grupy it WORKS.