PRK Kraków S.A. z Grupy ZUE pozyskuje znaczący kontrakt z podmiotem działającym na rynku energetycznym

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., spółka zależna ZUE S.A., jednego z czołowych podmiotów działających na polskim rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej, podpisała z Elektrownią „Rybnik” SA (Grupa EdF) umowę dotyczącą przebudowy bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni, wraz z przynależną infrastrukturą.

Wartość umowy to 89,9 mln zł netto (110,6 mln zł brutto).

Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2013 roku.

Podpisanie umowy oznacza, że portfel zamówień Grupy ZUE na najbliższe lata zwiększył się do ponad 1 mld zł.

Elektrownia „Rybnik” S.A. (należąca do Grupy EdF) jest największą elektrownią na Górnym Śląsku i jedną z największych elektrowni systemowych w Polsce. Posiada moc wytwórczą rzędu 1775 MW, zainstalowanych w ośmiu blokach. Moc zainstalowana zakładu stanowi około 7% mocy elektrycznej zainstalowanej w Polsce, co oznacza, że produkując rocznie ponad 9000 GWh energii elektrycznej może on pokryć około 8% zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

„Bardzo cieszymy się, że możemy poinformować rynek o pozyskaniu znaczącego kontraktu z podmiotem działającym na rynku energetycznym, spełniając w ten sposób naszą zapowiedź dotyczącą systematycznej ekspansji w tym sektorze. Podpisanie kolejnego kontraktu potwierdza też naszą wysoką efektywność w pozyskiwaniu nowych projektów, która pozwala nam utrzymywać backlog na wysokim poziomie. Dlatego, choć sytuacja rynkowa jest wymagająca, jestem spokojny o utrzymanie szybkiego wzrostu i umacnianie pozycji rynkowej Grupy ZUE” – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu