Grupa Bloober Team inwestuje w badania i rozwój

Bloober Team S. A., deweloper gier wideo z Krakowa, systematycznie podnosi swoją konkurencyjność na rynku. Jako pierwsza polska spółka z branży rozrywki multimedialnej dostrzegł potrzebę inwestowania w badania i rozwój technologiczny. W tym celu, w połowie 2011 roku, została powołana spółka Neuro-Code sp. z o.o., której działalność skupia się na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych przy wykorzystaniu osiągnięć z dziedziny neuro-nauk. Nowopowstała spółka dynamicznie się rozwija i pozyskuje kolejne źródła finansowania na realizację swoich ambitnych celów.

Geneza powstania Neuro-Code sięga 2010 roku, kiedy to przedstawiciele Bloober Team brali udział w obradach zespołu badawczego powołanego przez Krakowski Park Technologiczny. W trakcie badań metodą foresight zwycięską technologią w województwie małopolskim okazały się bezdotykowe interfejsy komputerowe (ang. brain-computer interface, BCI), czyli technika pozwalająca na komunikację pomiędzy mózgiem a urządzeniem zewnętrznym bez pośrednictwa zmysłów. W połowie zeszłego roku dzięki współpracy z Rafałem Aleksandrowiczem, doświadczonym neuroterapeutą i specjalistą z zakresu neurotechnologii, Bloober Team powołała spółkę Neuro-Code sp. z o.o., której celem jest m.in. rozwój BCI.

Nowopowstały podmiot rozpoczął współpracę z najwybitniejszymi specjalistami w zakresie interfejsów mózg-komputer oraz wieloma ośrodkami naukowymi, m.in. w Amsterdamie, Tel Awiwie i Reading. Spółce w niedługim czasie udało się również pozyskać pierwsze zewnętrzne źródła finansowania dalszej działalności. Co więcej, 24 stycznia 2012 roku Neuro-Code znalazł się na opublikowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości liście rekomendowanych wniosków do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.2 POIG – Wsparcie dla MSP (kwota 105.000 zł). Natomiast w dniu dzisiejszym Zarząd Bloober Team S.A. uzyskał informację o zawarciu przez Neuro-Code umowy z funduszem kapitału zalążkowego Microbiolab sp. z o.o., na podstawie której ma zostać powołana spółka celowa, zajmująca się opracowaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu nowej generacji w oparciu o odkrycia w dziedzinie neuro-nauk. Nowa spółka zostanie dofinansowana kwotą 200.000 euro w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Neuro-Code jest już rozpoznawalną marką w dziedzinie technologii brain-computer interface. Spółka jest przedmiotem zainteresowania ze strony wielu funduszy venture capital zarówno z kraju jak i, przede wszystkim, z zagranicy.

Celem długofalowym Neuro-Code jest osiągnięcie pozycji pioniera w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań dla sektora publicznego i biznesu prywatnego. Jednocześnie spółka będzie działała jako zaplecze badawczo – rozwojowe Bloober Team aktywnie wspierając projekty krakowskiego dewelopera od strony technologicznej. Poczynione nakłady na badania i rozwój oraz doświadczona kadra naukowa, z pewnością, przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności grupy Bloober Team na rynku IT.

Obecnie Bloober Team S.A. posiada 85% udziałów w Neuro-Code sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu