Firmy Asseco i Microsoft wspólnie opracowały rozwiązanie dla energetyki

Rozwiązanie AUMS-CRM to narzędzie dedykowane dla branży energetycznej. Zawiera wszystkie kluczowe funkcjonalności niezbędne do obsługi procesów sprzedaży i rozliczania odbiorców energii. Powstało w wyniku integracji Asseco Utilities Management Solutions z Microsoft Dynamics CRM. Łączy w sobie nowoczesny system billingowy oraz funkcjonalności umożliwiające profesjonalną i kompleksową obsługę klientów. Elastyczność i otwarta architektura AUMS-CRM pozwalają na łatwą integrację z innymi systemami oraz dodawanie kolejnych funkcjonalności bez zakłócania procesów operacyjnych.

„Żeby stworzyć kompletną ofertę dla firm z branży energetycznej niezbędna była współpraca, bo żaden dostawca samodzielnie nie dysponował technologią, która spełniłaby wszystkie kluczowe potrzeby i wymogi sektora. Dlatego też Microsoft zdecydował się na partnerstwo z Asseco, które ma ugruntowaną pozycję lidera na rynku rozwiązań IT dla sektora utilities. Jeśli dodać do tego, że około 60% rachunków za energię w Polsce jest generowanych w oparciu o autorskie systemy billingowe wdrożone przez Asseco. to przesłanki takiego partnerstwa wydają się oczywiste. Wszystko to oraz duża otwartość sprawiły, że Asseco i Microsoft postanowiły zintegrować swoje rozwiązania, po to, by zaoferować dostawcom energii elektrycznej integralną technologię przygotowaną specjalnie dla nich.“ – powiedział Jarosław Szymaniuk, dyrektor sprzedaży do sektora Industry & Utilities w polskim oddziale Microsoft.

Obsługa klienta stała się w sektorze energetycznym ważniejsza niż kiedykolwiek. Uwolnienie rynku energetycznego umożliwia odbiorcom zmianę dostawcy energii, a więc tworzy przestrzeń dla działań konkurencyjnych.  Sukces firm energetycznych zależy coraz bardziej od innowacyjności w podejściu do sprzedaży energii w środowisku konkurencyjnym. Ich skuteczność zależy, w dużej mierze, od zdolności oferowania nowych produktów i usług, ich promocji, pozyskiwania nowych klientów, ale także budowania lojalności klienta. Sprzedawcy energii zmierzą się też z problemem uwolnienia cen dla odbiorców detalicznych. W warunkach konkurencji wolnorynkowej, podobnie jak przedsiębiorstwa z innych branż, poddawani są ocenie konsumentów, którzy coraz świadomiej podejmują decyzje o wyborze dostawcy.

Konkurencyjne otoczenie sprawia, że sprzedawcy energii wprowadzają nowe procesy do swoich firm. Mogą im w tym pomóc nowoczesne rozwiązania informatyczne. Zintegrowane rozwiązanie AUMS-CRM wspiera procesy obsługi klientów oraz rozliczeń odbiorców, uwzględniające zarówno indywidualną politykę produktową sprzedawcy, jak i niestandardowe sposoby rozliczeń, w szczególności w obszarach:

  • Sprzedaż i Utrzymanie Klientów;
  • Billing i Należności;
  • Obsługa Klienta;
  • Zarządzanie Ofertą.

Integracja obu systemów – CRM i AUMS następuje na poziomie kartoteki kontrahentów, umów, produktów oraz realizacji procesów i przepływu pracy, z uwzględnieniem kroków i działań w obu systemach, z pełną informacją o statusach spraw.

„Asseco posiada olbrzymie doświadczenie w budowie i wdrażaniu systemów obsługi klientów sektora Utility. W oparciu o te doświadczenia postanowiliśmy szybko zareagować na nową potrzebę rynkową i wesprzeć dostawców energii, oferując im dedykowane rozwiązanie, które łączy kompleksową obsługę klienta końcowego z nowoczesnym billingiem” – powiedział Tomasz Bendlewski, dyrektor Pionu Energetyka i Gazownictwo, Asseco Poland SA. „Stanęliśmy przed wyborem rozwiązania CRM. Po przeanalizowaniu rynku, w oparciu o pozytywne referencje klientów oraz wysoką ocenę firmy analitycznej Gartner Group, a także łatwość integracji, wybraliśmy technologię Microsoft. Tworząc rozwiązanie AUMS-CRM wykorzystaliśmy synergię Microsoft Dynamics CRM, systemu w pełni konfigurowalnego zgodnie z wymaganiami klienta, oraz billingu autorstwa Asseco, osadzonego w realiach polskiego prawa, uregulowań branżowych i w lokalnym kontekście biznesowym. W naszej ocenie integracja obu rozwiązań stanowi właśnie o przewadze konkurencyjnej AUMS-CRM na rynku tej klasy systemów” – dodaje.

Ze względu na rolę, jaką sprzedawca pełni na rynku energii oraz na wyzwania, które przed nim stoją, kluczowe jest posiadanie informacji i zarządzanie informacją o klientach. Kompleksowa obsługa klienta wymaga pełnej wiedzy o kliencie. Nie może być ona rozproszona. Do tej pory głównym źródłem informacji o klientach były systemy billingowe, wspierające oprócz procesów związanych z rozliczaniem i obsługą finansową klientów, również procesy ich obsługi. W nowych warunkach biznesowych największym wyzwaniem dla sektora energetycznego jest skuteczne utrzymanie i pozyskiwanie klientów. Dlatego też ani CRM ani billing nie mogą działać w oderwaniu od siebie. Dzięki ich integracji w ramach rozwiązania AUMS-CRM, pracownik uzyskuje pełen obraz obsługiwanego klienta.

Rozwiązane dostarczane przez Asseco Poland łączy funkcje systemu do obsługi i analizy zdarzeń związanych z kontaktami z klientami (CRM) i  systemu dziedzinowego (AUMS). Dzięki bogatej gamie interfejsów wymienia informacje z pozostałymi systemami dziedzinowymi i całym otoczeniem informatycznym, wpisując się znakomicie w architekturę korporacyjną nowoczesnego sprzedawcy energii.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu