Nowy rok, nowe postaniowienia

Jednym z noworocznych postanowień bywa często zobowiązanie do ograniczania naszych przyszłych wydatków, bo jak mawia Woody Allen „łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego”. Jednak to nie samo postanowienie oszczędzania, ale systematyczność w oszczędzaniu jest kluczem do sukcesu w tej dziedzinie finansów.

Dzięki odkładaniu co miesiąc określonej sumy pieniędzy otrzymujemy zyski, zakładając, że wolne środki będą same na siebie pracowały.

Najnowsze badania TNS Pentor pokazują, że systematyczne oszczędzanie nie jest najmocniejszą stroną Polaków. Jak się okazuje, jedynie 44 proc. z nas oszczędza, z czego tylko 7 proc. robi to w regularny sposób . Zaś wielu z tych, którzy decydują się oszczędzać, często czyni to w nieefektywny sposób i wybiera niskooprocentowane lokaty, gdzie potencjalne zyski równoważy przyrost inflacji.

Aby oszczędzanie było efektywne, nie wystarczy odkładać co miesiąc określonej kwoty w przysłowiową skarpetę. Możemy pomnażać swoje oszczędności, na przykład za pomocą atrakcyjnie oprocentowanych lokat czy produktów inwestycyjnych. Główną korzyścią, jaką niesie systematyczne i efektywne oszczędzanie jest fakt, że dzięki wpłacaniu małych, comiesięcznych kwot można zgromadzić po pewnym czasie znaczny kapitał.

Pierwszym krokiem do systematycznego oszczędzania powinien być wybór jego formy. Musi być ona jednak adekwatna do wybranego przez nas horyzontu czasowego. Im dłuższy horyzont czasowy przewidujemy, tym bardziej ryzykowną formę inwestowania możemy wybrać.

Przykładowo, decydując się na kilkuletnią perspektywę oszczędzania z powodzeniem możemy wybrać bardziej wyspecjalizowany produkt inwestycyjny, jakim jest na przykład „Kapitalny Plan”, który już od lutego będzie oferowany przez BNP Paribas Bank. Jest to program regularnego inwestowania w formie polisy na życie, w którym klient ma możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek spośródmiesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej, a także określenia podziału inwestowanych środków pomiędzy trzy strategie inwestycyjne: Portfel Akcyjny, Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu.

Jeśli natomiast przewidujemy oszczędzanie w okresie krótkoterminowym, lepszym wyborem będzie otwarcie konta oszczędnościowego. Uchroni to zainwestowane przez nas pieniądze od możliwych wahań kursów jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w szczególności w czasach słabej koniunktury gospodarczej. Dla przykładu, jeśli wpłacimy 10 000 zł na oferowane przez BNP Paribas Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe , zaoszczędzimy ok. 430 zł rocznie, nie licząc dokonywanych przez nas comiesięcznych wpłat. Naturalnie decydując się na tę formę nie osiągniemy bardzo wysokiej stopy zwrotu, jednak całkowicie eliminujemy ryzyko straty, gdyż nasze oszczędności są zabezpieczane przez bank.

Aby nasze noworoczne postanowienie systematycznego oszczędzania okazało się długotrwałe, warto wyznaczyć sobie cel, który będzie motywujący do dokonywania kolejnych wpłat. Może to być kupno nowego samochodu, opłacenie dzieciom edukacji lub przyszła emerytura.