Przejdź do treści

„Polscy Czempioni” podbijają zagraniczne rynki

KRUK S.A. – największa polska firma zarządzająca wierzytelnościami dołączyła do pierwszego w naszym kraju programu „Polski Czempion”. Ten unikatowy na polskim rynku program jest inicjatywą Prezydenta Wrocławia oraz Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Ma on wspierać lokalne przedsiębiorstwa za granicą i pomoc w im ekspansji międzynarodowej. Warunkiem zostania „Polskim Czempionem” jest centrala zlokalizowana w aglomeracji wrocławskiej i działalność w przynajmniej dwóch krajach regionu.

Obecnie do programu dołączył KRUK, który działa z sukcesami w Rumunii i właśnie wchodzi na rynek czeski i słowacki. Celem inicjatywy „Polscy Czempioni” jest proces umiędzynaradawiania (internacjonalizacji) polskich firm, podkreślenie ich znaczenia na rynku lokalnym oraz wsparcie rozwoju na rynkach zagranicznych. „Do programu zapraszamy przede wszystkim spółki będące liderami w swojej branży. Dwoma kluczowymi czynnikami doboru jest konieczność posiadania przez firmę centrali we Wrocławiu lub w jego okolicach oraz intensywny rozwój infrastruktury poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach. KRUK jest tutaj wręcz wzorcowym przykładem – jego pozycja w Polsce pozwala mu na bycie konkurencyjnym także na rynkach zagranicznych.” – mówi Tomasz Gondek, wiceprezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Wspólna akcja władz Wrocławia i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej wspiera ekspansję rodzimych firm na rynki zewnętrzne. Po akcesji do Unii Europejskiej polskie firmy stopniowo zaczęły inwestować za granicą. Miasto Wrocław chce im w tym aktywnie pomagać i w tym właśnie celu uruchomiono projekt pilotażowy. Na wsparcie lokalnych przedsiębiorstw miasto przeznaczy w najbliższych latach 1 mln złotych.

Magistrat zamierza wykorzystać bogate doświadczenia nabyte podczas przyciągania do Wrocławia inwestorów z zagranicy. Te same kanały mają pomóc polskim przedsiębiorstwom w ekspansji na rynki światowe. „Chcemy przede wszystkim zmienić wizerunek polskich firm za granicą. Naszym celem jest aby za pięć, dziesięć lat we Wrocławiu funkcjonowało przynajmniej kilka firm o zasięgu globalnym. Giełdowy KRUK z pewnością ma zadatki na taką globalną organizacją. Jego model biznesowy w tej niełatwej branży jest na tyle uniwersalny, że może być atrakcyjny nie tylko dla naszych rodaków, co zresztą potwierdzają jego sukcesy na rynku rumuńskim ” – przekonuje Gondek.

Zdaniem Prezesa Zarządu KRUK S.A. Piotra Krupy inicjatywa władz Wrocławia to absolutnie unikatowe przedsięwzięcia w skali kraju, które może stanowić bardzo dobry przykład dla innych samorządów. „Do tej pory aktywne aglomeracje koncertowały się wyłącznie na ściąganiu do siebie inwestycji zagranicznych. Wrocław idzie krok dalej i patrzy na rozwój regionu długofalowo stawiając także na wspieranie i promowanie lokalnych firm za granicą. Należy pogratulować władzom miasta takiej innowacyjności i dalekowzroczności, bo to lokalny biznes buduje przede wszystkim ekonomiczną siłę regionu” – uważa Prezes Krupa.

Duży nacisk w „Polskim Czempionie” kładziony jest na przyciąganie do Wrocławia najlepszych menadżerów z doświadczeniami na rynkach międzynarodowych oraz zachęcanie wybitnych absolwentów wyższych uczelni do podejmowania pracy w lokalnych przedsiębiorstwach. Oprócz elementów dotyczących zasobów ludzkich, program koncentruje się także na działaniach z zakresu public relations. Jego uczestnicy mogą liczyć na wsparcie aglomeracji wrocławskiej w działaniach wizerunkowych. Dla przykładu szanse jakie daje organizacja Mistrzostw Europy EURO 2012, przygotowania do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016 czy World Games 2017 będą wykorzystywane do promocji wrocławskich firm i budowania sieci relacji wśród osób mogących mieć wpływ na rozwój naszych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Oprócz firmy KRUK S.A. w gronie „Polskich Czempionów” znalazły się inne znane i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa regionu: AB, Clarena, Hasco-Lek, Impel, Koelner, REC Global, Selena, Telforceone, Toya i Xantus.