O.R. System wchodzi do Polski

O.R. System, europejski lider dostarczający oprogramowanie do zarządzania ryzykiem kontrahenta, analizy finansowej oraz ratingów wewnętrznych, ogłasza otwarcie biura w Warszawie. Jest to jednocześnie pierwsze przedstawicielstwo firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozwiązania O.R. System służące do oceny ryzyka finansowego, są stosowane przez ponad 300 000 użytkowników w 70 krajach świata, wykorzystują je największe instytucje finansowe, w tym banki centralne.

Ekspansja na rynki europejskie jest częścią międzynarodowego planu rozwoju O.R. System. Polska została wybrana ze względu na swoje centralne położenie, dynamicznie rozwijającą się gospodarkę oraz dobrze prosperującą giełdę, największą w tej części Europy. Ponadto sektor bankowy w Europie Środkowo-Wschodniej skutecznie wdraża regulacje Komitetu Bazylejskiego (Bazylea II i III), tworząc ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Generalnego ds. Europy Środkowej i Wschodniej objął Kacper Szklarczyk. Posiada on certyfikaty Financial Risk Manager, CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ponad 12 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem i branży IT.

ANADEFI jest wiodącym rozwiązaniem dla instytucji finansowych, które pozwala na pełne zrozumienie ryzyka finansowego ich kontrahentów. Moim priorytetem jest obecnie adaptacja, promocja, komercjalizacja oraz wdrażanie tego produktu. Spotkaliśmy się już z wieloma instytucjami finansowymi w Polsce i regionie. Liczę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy ogłosimy informację o nowych klientach. – komentuje Kacper Szklarczyk.

Sektor bankowy w Europie Środkowo-Wschodniej rozwija się prężnie, zatem istnieje duże zapotrzebowanie na ANADEFI – narzędzie stosowane przez większość banków francuskich. Ten flagowy produkt O.R. System jest już dostępny także w języku polskim, dodatkowo został stworzony pakiet modeli specjalnie dostosowanych do polskich warunków. – dodaje Jean-Luc Fort, dyrektor generalny O.R. System

Firma mieści się w Wierzbowa Business Center, przy ul. Wierzbowej 9/11 w Warszawie.