KSG AGRO pozyskał finansowanie

20 stycznia 2012 roku, KSG AGRO SA. – jeden z wiodących producentów rolniczych na Ukrainie, poinformował o zawarciu umowy kredytowej z Deer Credit, INC. na kwotę ponad 10,9 mln USD. Pozyskane finansowanie pokryje inwestycje w maszyny rolnicze.

Na podstawie umowy kredytowej KSG Agro otrzyma od Deer Credit kredyt w wysokości 10,9 mln USD, który zostanie wypłacony w dwóch transzach oprocentowanych wg stopy procentowej LIBOR powiększonej o 1,5%. Transza A w wysokości 9,4 mln USD zostanie wypłacona najpóźniej do 10 kwietnia 2012 r., transza B w pozostałej kwocie 1,5 mln USD wypłacona zostanie do 10 października 2012 r. Kredyt zabezpiecza Export-Import Bank Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu Spółka KSG Agro będzie mogła sfinalizować zakup nowych maszyn rolniczych firmy John Deere Manufacturer. Nowy sprzęt zostanie wykorzystany na niedawno pozyskanych przez firmę gruntach na Ukrainie, przyczyniając się do zwiększenia plonów oraz wydajności upraw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu