Konkurencja na rynku wesprze rolników

Członkowie Europejskiej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) zatwierdzili raport Antonio Panzeriego dotyczący homologacji pojazdów rolniczych, a także raport Wima van de Campa dotyczący homologacji dwu- i trzy-kołowych pojazdów i quadów.

„FIGIEFA, jak również SDCM, cieszy się ze stanowiska Komisji IMCO, ponieważ potwierdza ono założenia Komisji Europejskiej mówiące, że producenci wszelkich pojzdów muszą także umożliwiać dostęp do informacji technicznej potrzebnej do naprawy i obsługi motocykli oraz maszyn rolniczych. Jest to ważnym sygnałem dla wielu niezależnych warsztatów, hurtowników, producentów sprzętu i części, aktywnych w tym segmencie rynku niezależnego.” – powiedział prezydent FIGIEFA Michel Vilatte. „Głosowanie to jest przykładem konsekwentnej realizacji polityki Unii Europejskiej. Niezależny rynek motoryzacyjny popiera ustawodawstwo europejskie nadające w kwestii pojazdów dwu-kołowych i ciągników (traktorów) podobne prawa operatorom niezależnego rynku, tak jak to było rozwiązane dla samochodów osobowych i ciężarowych. W tej chwili stawia to wszystkie kategorie pojazdów na równych zasadach. ”

„Nowe przepisy muszą zagwarantować prawo wyboru użytkownikom maszyn rolniczych. W przeciwnym razie spowoduje to podniesienie kosztów eksploatacji, co z kolei będzie oznaczać wyższe koszty dla społeczeństwa.” – zauważył Alfred Franke, prezes SDCM.

Niestety w przypadku maszyn rolniczych została zaproponowana seria nowelizacji, które zniosłyby prawo dostępu niezależnych operatorów do informacji technicznej. FIGIEFA uważa, że postulaty te powinny zostać odrzucone przez deputowanych na rzecz sprawiedliwszych rozwiązań, aby skutkiem tego utorować drogę wolnej i skutecznej konkurencji na niezależnym rynku. Aczkolwiek, by wyjść naprzeciw specyfice maszyn rolniczych (np. produkcja pojazdów o małych pojemnościach, dostosowane przyczepy czy też wymienny sprzęt holowniczy), Parlamentarzyści odwołali się do wspólnotowej zasady proporcjonalności oraz wezwali Komisję Europejską do poruszenia tego problemu w przyszłych przepisach wykonawczych.

W kwestii raportu dotyczącego dwu- i trzy-kołowych pojazdów, Parlamentarzyści opracowali harmonogram wprowadzania OBD (systemu pokładowej diagnostyki pojazdowej) dla każdej kategorii motocykli. Wraz z ponowieniem założenia równego dostępu do informacji technicznej, uznali oni także, że niezbędne jest ogólnoeuropejskie wprowadzenie systemu ABS do wszystkich nowych homologowanych motocykli o pojemności powyżej 50cm3 w 2016 roku, a nie w 2017 jak to było pierwotnie planowane.

Terminy wprowadzania tych dwóch nowych przepisów dla motocykli (2013 lub 2014) oraz dla traktorów (2016) są nadal w fazie negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

Kolejne kroki: Obydwa Raporty IMCO będą poddane głosowaniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (wstępnie zaplanowanej na Luty 2012) w Strasburgu i będą także musiały zostać zaakceptowane przez Radę Unii Europejskiej jako część procedury współdecyzyjnej.