Rejestr Spraw Sądowych ułatwi odzyskiwanie należności

Rejestr Spraw Sądowych – aplikacja wprowadzona na rynek przez OPTeam S.A. – pomoże przedsiębiorstwom w odzyskiwaniu zaległych płatności. Zintegrowany z e-Sądem w Lublinie system umożliwia automatyzację całej procedury windykacyjnej oraz zarządzanie prowadzonymi sprawami sądowymi.

W czasie kryzysu wyraźnie wzrasta ilość niespłacanych należności, szczególnie w branżach świadczących usługi dla masowych odbiorców, takich jak energetyka, gazownictwo czy telekomunikacja. Dostawcy tych usług mogą skorzystać obecnie z szybkiej drogi dochodzenia roszczeń, jaką umożliwia składanie e-pozwów w internetowym sądzie w Lublinie. Dzięki integracji Rejestru Spraw Sądowych OPTeamu z e-Sądem, uprawnione osoby mogą kierować sprawy bezpośrednio do sądu.

Aplikacja OPTeamu przypomina o terminach zbliżających się rozpraw oraz o koniecznych do uzupełnienia brakach w datach wniesienia pozwów, informując o tym fakcie jednostki prawne w strukturze firmy. System pozwala także na tworzenie zaawansowanych raportów, na podstawie rejestru prowadzonych spraw.

– Automatyzacja procesu windykacji pozwala nie tylko przyspieszyć odzyskiwanie należności, ale także znacznie ograniczyć koszty związane z jego obsługą. Rejestr Spraw Sądowych spotyka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw. Prowadzimy obecnie rozmowy na temat jego wdrożenia u kilku klientów. Na początek koncentrujemy się na branży energetyki i gazownictwa, z którymi współpracujemy od dawna w obszarze integracji IT, ale potencjał sprzedaży tego systemu oceniamy wysoko – informuje Andrzej Pelczar, prezes zarządu OPTeam SA.