Trading – nowy departament w strukturze grupy Aegis Media w Polsce

Grupa Aegis Media, w której skład w Polsce wchodzą spółki: domy mediowe Carat i Vizeum, agencja komunikacji Hypermedia Isobar i Posterscope specjalizujący się w Out-of-Home, osiągnęła w 2011 roku dobre wyniki finansowe. Mijający rok przyniósł także wiele zmian w organizacji, które były bezpośrednio związane z potrzebą wewnętrznej integracji grupy i digitalizacją jej spółek.

W 2012 roku proces zmian wynikających z nowej wizji i strategii grypy  – ”Consumer Led – Digitally Ahead” – wchodzi w kolejną fazę. Z początkiem stycznia reorganizacji uległa struktura działu odpowiedzialnego za buying dla grupy Aegis Media. W jego miejsce powołany został departament o nazwie Trading, posiadający znacznie powiększony zakres działań i szerokie kompetencje w zakresie negocjacji, planowania i zakupu mediów offline i online dla wszystkich spółek grupy.  W strukturze organizacji Trading znajduje się nad Client Servicem, co ma służyć efektywnej realizacji strategii zakupowej grupy.

W związku ze zmianami, Urszula Sobczyk, dotychczas Buying Director grupy Aegis Media, objęła stanowisko Trading Director i pokieruje działem Trading, w którego skład aktualnie wchodzą:

– Anna Kaczmarek, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z mediami online w ramach spółki Hypermedia Isobar, przechodzi do Aegis Media i obejmuje stanowisko Digital Trading Manager.

– Anna Sukiennik, od stycznia dołączyła do zespołu Trading na stanowisku Trading Manager. Anna jest odpowiedzialna m.in. za kontakty z mediami offline w ramach grupy Aegis Media. Wcześniej pracowała jako Senior Media Planner-Buyer w domu mediowym ZenithOptimedia Group, gdzie zajmowała się obsługą takich klientów, jak: L’Oreal Polska i LOTTO, Triumph, AB Foods. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Stoer out of home media Sp. z o.o. Z branżą medialną jest związana od 11 lat.

„Naszym celem jest rozwijanie współpracy z wydawcami, nie tylko w obszarze zakupu i planowania mediów, ale też dostarczania kontentu, co bezpośrednio przekłada się na potrzebę realizacji innowacyjnych projektów z naszymi Klientami. Dziś Trading zyskuje nowe, należne mu miejsce w strukturze grupy Aegis Media, co jestem przekonany, w dłuższej perspektywie umocni konkurencyjność naszych spółek na polskim rynku.’’ – powiedział Sławomir Stępniewski, CEO Aegis Media Polska.

Obecnie prowadzony jest otwarty proces rekrutacji, między innymi na stanowisko TV Buyer.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu