Pol-Inowex S.A. z największym kontraktem w historii firmy

Lubelski Pol-Inowex, jeden z europejskich liderów montażu i demontażu urządzeń przemysłowych oraz fabryk, realizuje największy kontakt w 20-letniej historii firmy. Spółka przenosi silos cukrowy z węgierskiej miejscowości Hatvan do Kėdainiai na Litwie. Zleceniodawcą projektu jest firma z siedzibę w Danii.

– Projekt, który rozpoczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku potrwa około roku. W chwili obecnej realizujemy prace demontażowe. Równocześnie rozpoczęliśmy już transport zdemontowanych części silosu na Litwę. Obiekt, który przenosimy ma 52 m wysokości i 42 m średnicy. Służy do przechowywania 40 tys. ton cukru. Projekt zostanie zrealizowany w stosunkowo krótkim okresie biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, a to właśnie czas był dla zleceniodawcy kluczowym kryterium wyboru wykonawcy. Pol-Inowex wykonywał już podobny projekt na terenie Niemiec i zrealizował go zgodnie z harmonogramem, dlatego duński zleceniodawca zdecydował się na wybór naszej firmy – powiedział Bartosz Świderek – wiceprezes Pol-Inowex S.A.

Jak większość projektów wykonywanych przez Pol-Inowex jest on silnie „umiędzynarodowiony”. Pol-Inowex jako główny wykonawca współpracuje m.in. z firmami transportowymi i dźwigowymi z Węgier, Litwy, Polski i Słowacji.

Pol-Inowex S.A. realizuje obecnie kilkanaście projektów na terenie całe j Europy.

– Jesteśmy m.in. w trakcie demontażu 3 kotłów i turbiny w Niemczech, demontażu maszyny papierniczej we Włoszech oraz relokacji kotła i turbiny z Dani do Portugalii. W sumie za granica przebywa obecnie ponad 100 naszych pracowników – dodaje B. Świderek.

Ostatni rok był dla Pol-Inowex wyjątkowo udany i to pomimo spowolnienia gospodarczego w Europie Zachodniej, gdzie firma realizuje zdecydowaną większość projektów.

Rok 2011 była dla nas rekordowy zarówno jeśli chodzi o liczbę zrealizowanych projektów, jak i przychody. W sumie zrealizowaliśmy ponad 27 projektów na terenie całej Europy. Poza branżami, w których od dawna działamy tj. cukrownicza, energetyczna czy papiernicza, weszliśmy w nowe sektory. Przykładem jest tutaj branża motoryzacyjna. Zwiększyliśmy także zatrudnienie. Obecnie w Pol-Inowex pracuje ponad 130 osób. W tym roku chcemy zatrudnić kolejne osoby. Szukamy także do współpracy firm podwykonawczych – mówi B. Świderek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu