„ZŁOTE BLACHY 2011” dla funkcjonariuszy Policji z Białegostoku, Opola i Warszawy

W siedzibie Komendy Głównej Policji Koalicja Antypiracka uhonorowała „Złotymi Blachami” przedstawicieli jednostek Policji, które w ubiegłym roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z  piractwem muzycznym, filmowym i komputerowym. W tegorocznej czternastej edycji podsumowującej działania Policji w 2011 roku wyróżnione zostały: Komenda Stołeczna Policji, Komendy Wojewódzka Policji w Opolu oraz Komenda Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

„ZŁOTE BLACHY” to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane corocznie jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej. Jak co roku wyróżnione zostały trzy jednostki Policji. Koalicja Antypiracka, w skład której wchodzą Business Software Alliance (BSA), Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA) oraz Związek Producentów Audio Video (ZPAV) doceniła żmudną i konsekwentną pracę Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w zakresie ujawniania i ustalania użytkowników umieszczających bezprawnie fonogramy i wideogramy  w serwisach hostingowych. Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video podkreśla: „Proceder nielegalnego rozpowszechniania plików w sieci ciągle narasta narażając na ogromne straty zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Tym bardziej słowa uznania należą się funkcjonariuszom Komendy Stołecznej, którzy szybko i skutecznie rozpoznają i ujawniają  użytkowników łamiących w sieci prawa autorskie i prawa pokrewne, tzn. prawa producentów i artystów wykonawców ”.

Z kolei, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wyróżnił się systematycznymi i konsekwentnymi działaniami przeciwko osobom naruszającym znaki towarowe Sony PlayStation oraz rozpowszechniającym w Internecie utwory chronione prawem autorskim. Na szczególną uwagę zasłużyły działania  przeciwko portalowi www.fanaticdvd.pl nielegalnie rozpowszechniającemu skopiowane okładki do płyt DVD. Mariusz Kaczmarek, dyrektor generalny Fundacji Ochrony Twórczości Audiowizualnej komentuje: „Szacujemy, że aż około 95% wszystkich pobrań plików filmowych odbywa się niezgodnie z prawem. Również nielegalne wykorzystywanie znaków towarowych to nagminny proceder, z którym mamy do czynienia w codziennej pracy. Dlatego doceniamy efektywność działań policjantów KWP w Opolu w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i zwiększenie wykrywalności tego typu przestępstw.”

Ostatnia z nagrodzonych jednostek, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w 2011 roku wyróżnił się systematycznymi, konsekwentnymi i skutecznymi działaniami związanymi ze zwalczaniem piractwa komputerowego. Bartłomiej Witucki, koordynator Business Software Alliance w Polsce uzasadnia wybór KWP Białystok: „Na szczególne słowa uznania zasługuje dobre rozpoznanie operacyjne oraz wzorowe prowadzenie postępowań przygotowawczych w efekcie czego KWP w Białymstoku ujawniła liczne przypadki korzystania z nielegalnego oprogramowania, w tym często specjalistycznego oprogramowania o dużej wartości. Niestety zjawisko piractwa komputerowego w Polsce to wciąż poważny problem.  Jak wynika z ostatniego światowego badania piractwa komputerowego 54% oprogramowania używanego w Polsce jest nielegalnego oprogramowania. Piractwo intelektualne to nie tylko problem twórców, artystów i producentów, czy inaczej mówiąc, branży informatycznej i rozrywkowej. To także problem Skarbu Państwa zważywszy na znacznie mniejsze wpływy z podatków – jak wynika z szacunków analityków, zmniejszenie tylko o 10 punktów procentowych skali piractwa komputerowego spowodowałoby zwiększenie wpływów Skarbu Państwa  z podatków o ok. pół miliarda złotych”.

Uroczystość wręczenia „Złotych Blach” poprowadził mec. Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video. W uroczystości udział wziął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Gośćmi honorowymi, reprezentującymi artystów byli: znany wokalista, autor i producent Mieczysław Szcześniak, który w ubiegłym roku wydał płytę „Sins” oraz piosenkarka i autorka tekstów Magdalena Dziun, która niedawno wydała swój debiutancki album pt. „Amba”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu