Przejdź do treści

Runicom powołał spółkę doradczą

Runicom Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K. – pod taką nazwą rozpocznie działalność nowa spółka zajmująca się doradztwem finansowym powołana przez Runicom S.A. Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Adam Łanoszka, związany wcześniej m.in. z InvestCon Group i Domem Inwestycyjnym Taurus.

Runicom Corporate Finance została zawiązana przez Runicom S.A. 17 stycznia 2012 roku i zajmie się doradztwem w zakresie sposobów finansowania spółek na rynku kapitałowym, wspierając firmy w przekształceniach własnościowych, fuzjach i przejęciach oraz emisjach papierów wartościowych i ich wprowadzaniu do notowań. Niezwłocznie po rejestracji w KRS spółka ubiegać się będzie o wpis na listę autoryzowanych doradców rynku NewConnect i Catalyst.

– Powstanie Runicom Corporate Finance nie tylko daje spółkom portfelowym unikalną możliwość obsługi przez własną firmę doradczą, ale również stwarza dla nas kolejny kanał pozyskiwania nowych projektów inwestycyjnych – mówi Małgorzata Usakowska-Bilska, prezes zarządu Runicom S.A.

Działalnością nowo powstałej spółki pokieruje Adam Łanoszka, do tej pory związany m.in. z Domem Inwestycyjnym Taurus Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Spółka specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, a jako Autoryzowany Doradca na NewConnect wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału z alternatywnego rynku. Wcześniej, Adam Łanoszka doradzał zarządowi InvestCon Group S.A. – notowanej na GPW grupy kapitałowej funkcjonującej w obszarze inwestycji oraz doradztwa finansowego, zasiadał także w Radzie Nadzorczej Inwest Consulting S.A. W latach 1999 – 2008 zajmował samodzielne stanowisko planisty i analityka finansowego w Telekomunikacji Polskiej S.A.

– Nowa rola jest dla mnie znakomitą okazją wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w pracy w ramach prężnie działającej spółki inwestycyjnej. Jestem przekonany, że Runicom Corporate Finance szybko zaznaczy swoją obecność na rynku kapitałowym. Umowy z pierwszymi klientami Runicom Corporate Finance zostaną podpisane jeszcze w styczniu br. – mówi Adam Łanoszka, prezes zarządu Runicom Corporate Finance.

Adam Łanoszka jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów w zakresie rachunkowości. Posiada także certyfikat doradcy w ASO na rynku NewConnect.