Przejdź do treści

ENEL-MED nawiązał współpracę ze Szpitalem Wolskim w zakresie diagnostyki obrazowej

Centrum Medyczne ENEL-MED zawarło umowę ze Szpitalem Wolskim im. Anny Gostynińskiej w Warszawie. Współpraca dotyczy świadczenia usług z zakresu badań rezonansu magnetycznego. Wartość umowy wynosi 300.760 zł brutto i może wzrosnąć w przypadku konieczności wykonania na rzecz pacjentów większej ilości badań niż wynikająca z danych szacunkowych określonych w toku postępowania konkursowego.

Na mocy podpisanej ze Szpitalem Wolskim umowy będziemy wykonywać badania rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w tej placówce w trybie planowym, a także w nagłych przypadkach z dostępnością 24 godziny na dobę. Świadczenia te udzielane będą w należącym do ENEL-MED Oddziale Diagnostycznym Centrum, otwartym w grudniu 2011 r. przy al. Solidarności 128 w Warszawie – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Władze Szpitala Wolskiego bez wątpienia doceniły fakt, że dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem na rynku. Oddział Diagnostyczny Centrum wyposażony jest w 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny, który umożliwia przebadanie w sposób ciągły, większej niż umożliwiał to sprzęt starszego typu, powierzchni ciała np. całego kręgosłupa, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej jakości obrazu – dodał Adam Rozwadowski.

Zawarta umowa obowiązywać będzie do grudnia 2013 roku. Spółka została wybrana na drodze konkursu ofert.

Diagnostyka obrazowa to jeden z najrentowniejszych segmentów działalności Centrum Medycznego ENEL-MED, dlatego Spółka intensywnie inwestuje w ten obszar oraz ubiega się o nowe kontrakty z publicznymi placówkami i Narodowym Funduszem Zdrowia.