Przejdź do treści

Tylko co trzeciej dużej firmie udaje się przekształcenie działalności przy pomocy technologii cyfrowych

Capgemini Consulting, światowa marka Capgemini Group zajmująca się konsultingiem w dziedzinie strategii i transformacji, we współpracy z MIT Center for Digital Business ogłosiło wyniki swoich badań dotyczących “cyfrowej transformacji” – czyli wykorzystania technologii w celu zwiększenia wydajności, poprawy obsługi klienta oraz sposobu komunikacji i współpracy w ramach organizacji. Badanie ‘Digital Transformation: A Roadmap for Billion-Dollar Organizations,’ sprawdza jak technologie cyfrowe zmieniają działalność niektórych czołowych światowych firm, ale ujawnia, że tylko jedna trzecia z nich ma skuteczny program cyfrowej transformacji pomimo dominującego wpływu technologii cyfrowych we wszystkich dziedzinach, większość firm nadal nie wykorzystuje ich potencjału do transformacji, zostając w tyle za firmami myślącymi bardziej przyszłościowo.

Wyniki badania Capgemini i MIT Center for Digital Business zostały opracowane na podstawie wywiadów ze 157 respondentami wyższego szczebla reprezentującymi globalne firmy z 15 krajów i z roczną sprzedażą min. 1 mld USD. Badanie zwraca uwagę na zmienne tempo cyfrowej transformacji i różny poziom osiąganych rezultatów. Badanie ocenia dojrzałość organizacji w zakresie cyfrowej transformacji składającą się z dwóch wymiarów – “co” i “jak”. “Co” to specyficzne elementy cyfrowej transformacji realizowane przez organizację złożone z konkretnych inwestycji, obsługę klienta, procesy operacyjne i wykorzystanie pracowników. “Jak” to sposób, w jaki organizacje prowadzą transformację, składający się z zarządzania projektem, zaangażowania siły roboczej i mechanizmów pomiarowych.

George Westerman, Research Scientist w MIT i współtwórca raportu: “Te dwa elementy są w samym sercu cyfrowej transformacji. Firmy zaawansowane w obu tych wymiarach mogą prowadzić silną cyfrową transformację która daje znaczące korzyści biznesowe. Ta dojrzała mniejszość panuje nie tylko nad stylem cyfrowej transformacji ale także nad jej istotą.”.

Badanie wyróżnia 4 poziomy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw:

  • Digital Beginners: Te firmy w bardzo małym stopniu wykorzystują zaawansowane możliwości cyfrowe, chociaż korzystają z bardziej tradycyjnych możliwości cyfrowych takich jak Internet, e-mail, ERP. Firmy mogą być w tej kategorii z wyboru, ale wiele z nich nie zdaje sobie sprawy z możliwości nowych technologii cyfrowych lub zaczynają inwestować w nie bez efektywnego zarządzania transformacją.
  • Digital Fashionistas: Firmy te wdrożyły narzędzia cyfrowe, z których część może przynieść korzyść, ale nie wszystkie. Są zmotywowane do prowadzenia cyfryzacji, ale ich strategia cyfrowej transformacji  nie opiera się na realnej wiedzy jak postępować. Wiele z tych firm uważa, że muszą działać szybko aby nadążyć za zapotrzebowaniem na rozwiązania cyfrowe, ale niekoniecznie mają wizję rozwiązań jak one mogą tworzyć wartość dodaną.
  • Digital Conservatives: Firmy te rozumieją potrzebę posiadania spójnej wizji w obszarze zarządzania jak i zaangażowania w działania wewnętrzne w celu zapewnienia rozważnego prowadzenia inwestycji. Rozumieją kierunek, w którym firma powinna iść i jak sprostać cyfrowym wyzwaniom, ale nie zawsze mają dość siły by zrealizować ambitny program. W rezultacie, mimo mądrego planowania, ich zachowawcze podejście może spowodować niewykorzystanie pojawiających się możliwości.
  • Digirati: Te firmy w pełni rozumieją jak czerpać korzyści z cyfrowej transformacji. Łączą w sobie silną wspólną wizję transformacji, odpowiedzialne zarządzanie i podjęcie odpowiednich inwestycji w nowe możliwości. Opracowały schemat, który pozwala przewidzieć zmiany zachodzące w przyszłości i mają zdolność rozważnej realizacji tych zmian w celu zdobycia przewagi nad konkurencją.

Andrew McAfee z MIT, współtwórca raportu: “Pomimo zamieszania wokół innowacyjnych technologii takich jak technologie mobilne i social media, większość firm wciąż czeka długa droga do ich cyfrowej transformacji. Niezależnie od użycia nowych lub tradycyjnych technologii, klucz do cyfrowej transformacji zmienia się w zależności od działań firmy i to właśnie jest wyzwaniem dla ludzi i zarządzania, tak samo jak sama technologia.

Badanie wskazuje na czynniki zewnętrzne, które przyspieszają transformację. Presja ze strony konkurencji (72%) i klientów (70%) były największymi czynnikami zmian, firmy starają się znaleźć nowe sposoby zdobycia przewagi nad konkurencją i sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Zwraca także uwagę na główne wewnętrzne bariery cyfrowej transformacji: brak umiejętności (77%), różnice kulturowe (55%), nieefektywne IT (50%).

Didier Bonnet, pracownik Capgemini Consulting’s, współtwórca raportu: “Cyfrowe technologie mają potencjał do radykalnej poprawy wspólnej wydajności i zasięgu, ale ta przemiana  będzie tak samo dotyczyła zmian organizacyjnych, jak wdrażania nowych technologii. Badanie pokazało nam, że podczas gdy wielu jest przekonanych o sile cyfrowych praktyk biznesowych, sukces można osiągnąć jedynie strategiczną wizją i kierowaniem się spójnym programem transformacji”.