TopBuilder 2012 w ofercie Graphcom

System informatyczny Comarch CND XL został produktem roku w branży budowlanej. Graphcom będzie wdrażał system.

– System ERP Comarch CDN XL to sukces nie tylko twórców oprogramowania czy firmy wdrażającej jak Graphcom, ale przede wszystkim firm z branży budowlanej, które zdecydowały się skorzystać z tego innowacyjnego rozwiązania. Korzyści jakie wynikają z wdrożenia systemu ERP przekładają się bezpośrednio na wyniki finansowe przedsiębiorstw. – mówi Tomasz Krause, prezes Zarządu Graphcom Sp. z o.o.

Topbuilder to nagroda przyznawana w branży budowlanej dla wysokiej jakości produktów i usług, innowacyjnych oraz technologicznie zaawansowanych rozwiązań. Statuetka przyznawana jest także tym, którzy przyczyniają się do rozwoju branży i wymiernie na nią wpływają. Laureat jest wybierany przez wysokiej klasy komisję, a nagrodę przyznaje miesięcznik „Builder”.

System informatyczny Comarch to rozwiązanie nie tylko dla dużych przedsiębiorstw z branży budowlanej, ale dla każdej firmy z branży, która chce poprawić swoje wskaźniki finansowe. Maksymalizacja przychodów, minimalizacja kosztów, oszczędności roboczogodzin to podstawowe zadanie stawiane przed systemem ERP.

Poprawne zaimplementowanie systemu informatycznego winno być poprzedzone analizą przedwdrożeniową, która mam za zadnie precyzyjne wskazanie słabych punktów firmy i przedstawienie drogi ich naprawy. Właściwie przeprowadzony audyt korzyści to połowa sukcesu. – kontynuuje Tomasz Krasue, prezes Zarządu Graphcom Sp. z o.o.