Przejdź do treści

Przemiany na rynku pracy według LexisNexis

Obecnemu rynkowi pracy towarzyszą liczne przemiany. Zagadnienia związane z szeroko definiowanym pojęciem „praca” oraz obowiązujące trendy na rynku pracy można znaleźć w publikacji LexisNexis „Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy”.

Publikacja „Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy” zawiera analizę przemian, jakie towarzyszą obecnemu rynkowi pracy. Autorzy przedstawiają m.in. kryteria odróżniające stosunek pracy od pozostałych stosunków zatrudnienia, prognozując poszerzanie się zakresu zatrudnienia pozapracowniczego, które bardziej przystaje do stosunków cywilnoprawnych niż stosunku pracy.

W obliczu tych przemian ważną kwestią jest zabezpieczenie socjalne zleceniobiorców, chałupników czy wykonawców umów o dzieło. Prognozy autorów co do sytuacji na rynku pracy mogą także okazać się pomocne zatrudnianym w budowaniu swojej pozycji na rynku.

Autorzy prezentują ponadto trend związany z funkcjonowaniem gospodarczym pracodawców, m.in. w ramach holdingu.

Publikacja adresowana do osób zajmujących się zawodowo prawem pracy – prawników, a także podmiotów zatrudniających, specjalistów HR, menedżerów. Autorami książki są prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – sędzia Sądu Najwyższego, dr Michał Raczkowski – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Rafał Wyziński – doktorant Wydziału Prawa i Administracji UW.