Przejdź do treści

Portfel funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ na sprzedaż

W związku z zaplanowanym na 29 grudnia br. otwarciem likwidacji funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ,  BZ WBK TFI S.A. wystawiło portfel rynku nieruchomości funduszu na sprzedaż. Pierwszy zamknięty fundusz nieruchomości na rynku polskim kontroluje obecnie kilkanaście nieruchomości o łącznej wartości 1,1 mld zł, a wartość jego aktywów wynosi 532,9 mln zł (na 31.10.2011).

„Zgodnie z założeniami statutu funduszu sprzedaż nieruchomości powinna się zakończyć przed okresem likwidacji funduszu, tj. przed 29.12.2012. Biorąc pod uwagę jakość portfela naszych nieruchomości oczekuję, że szybko znajdą one nowych nabywców i likwidacja funduszu odbędzie się w terminie. Ostateczna decyzja w tej sprawie jest jednak uzależniona od postępu procesu sprzedaży i zostanie podjęta bliżej terminu otwarcia likwidacji” – wyjaśnia Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz zarządzająca funduszem.

Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ powstał w maju 2004 roku, a proces budowania portfela zakończył się latem 2007 roku. Obecnie w skład portfela funduszu wchodzi: 12 nieruchomości komercyjnych, 2 inwestycje deweloperskie oraz 4 działki pod zabudowę mieszkaniową. W portfelu funduszu znajdują się takie obiekty jak: Alfa Centrum w Olsztynie, Trinity Business Park I w Warszawie, Red Tower w Łodzi czy budynek biurowy Alfa Plaza w Gdyni. Przy budowaniu portfela kierowano się dywersyfikacją geograficzną nieruchomości zarówno w obrębie danego miasta i rynku lokalnego jak i całej Polski. Większość nieruchomości wykazało wzrosty wartości w okresie budowy portfela, ponieważ zakupy były realizowane po korzystnych cenach. Wartość aktywów netto funduszu wzrosła od początku jego działalności do 31.10.2011 o prawie 57% do wartości 532,9 mln zł.

Klienci funduszu mogą nabywać lub sprzedawać certyfikaty inwestycyjne funduszu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie papiery te są notowane od sierpnia 2004 roku. Obecnie wycena giełdowa zawiera ponad 20% dyskonto w stosunku do wyceny aktywów netto funduszu. Zdaniem zarządzającej funduszem Agnieszki Hryniewieckiej-Jachowicz dyskonto nie jest uzasadnione i miarodajne, ponieważ wynika przede wszystkim z niskiej płynności certyfikatów. „Większość naszych nieruchomości to atrakcyjne obiekty, które powinny spotkać się z zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Trudno obecnie wyrokować na temat ceny, jaką ostatecznie osiągną, ale wydaje się, że w większości przypadków będzie to kwota odzwierciedlająca wycenę rzeczoznawców” – wyjaśnia Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz.

W procesie sprzedaży zespołowi nieruchomości BZ WBK TFI S.A. będzie doradzała profesjonalna firma doradcza Cushman&Wakefield – wiodący na świecie podmiot świadczący usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Część portfela nieruchomości będąca przedmiotem zlecenia tej firmy obejmuje 10 nieruchomości. Pozostałe nieruchomości fundusz będzie sprzedawać bezpośrednio lub korzystając z innych doradców. Dwie z nich, tj. budynek biurowy Ujazdowskie 10 w Warszawie oraz kompleks Jutrzenki Business Park w Warszawie zostały już sprzedane.