Przejdź do treści

Rozliczenia na giełdowym rynku gazu w rękach IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. będzie odpowiedzialna za prowadzenie procesów rozliczeniowych na giełdowym rynku gazu, współtworzonym przez GAZ-SYSTEM S.A. i Towarową Giełdę Energii S.A.

Giełdowa Izba Rozrachunkowa, prowadzona przez IRGiT, jest przygotowana na rozliczanie nowego rynku, który zostanie uruchomiony dla odbiorców hurtowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w pierwszej połowie 2012 roku. Posiadane przez IRGiT zezwolenia, infrastruktura i doświadczenie, umożliwiają obsługę transakcji zawieranych na wszystkich rynkach towarowych – w tym na powstającym właśnie rynku gazu

– Nasze regulacje i system rozliczeniowy pozwalają na różnicowanie form wnoszonych zabezpieczeń oraz wysokości depozytów zabezpieczających stosownie do ryzyka generowanego przez uczestnika rynku. Oznacza to, że posiadamy ofertę nie tylko dla bezpośrednich członków izby, ale i klientów, którzy korzystają z naszych usług za pośrednictwem domów maklerskich – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu IRGiT S.A.

Ułatwieniem dla przyszłych graczy tworzącego się rynku, będzie uruchomiony 1 stycznia 2012 r. nowy system fakturowania tzw. self billing, który przede wszystkim usprawni proces tworzenia dokumentów  i zminimalizuje ryzyko błędu przy wystawianiu faktur

– Powierzenie Giełdowej Izbie Rozrachunkowej  zarządzania ryzykiem i obsługi finansowej transakcji na towarowym rynku gazu, zapewni najwyższą jakość i przejrzystość rozliczeń oraz bezpieczeństwo jego uczestników. Izba  jest niezbędnym elementem w prawidłowym i transparentnym funkcjonowaniu rynku gazu – dodał Ireneusz Łazor.