Firma Etis Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała instalacje klimatyzacji w Budynku Pracowni Planu Generalnego PKN ORLEN w Płocku

Firma Etis Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała instalacje klimatyzacji w Budynku Pracowni Planu Generalnego PKN ORLEN SA w Płocku przy ul. Chemików 7.

Przedmiotem realizacji był projekt wykonawczy i wykonawstwo instalacji klimatyzacji. Budynek jest obiektem istniejącym parterowym.

1 Etis, MULTI V PLUS III LGE, PKN ORLEN S.A.Instalacja klimatyzacji obejmuje pomieszczenia biurowe parteru. Instalacja została zaprojektowana i wykonana w oparciu o system klimatyzacji MULTI V PLUS III LGE z czynnikiem roboczym R410A. System klimatyzacji MULTI V obsługuje 10 jednostek wewnętrznych, Pomieszczenia budynku są klimatyzowane będą przy pomocy klimatyzatorów ściennych. Każde pomieszczenie zostało wyposażone w indywidualny sterownik ścienny umożliwiający indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniu w zakresie 18-30oC. Pracą systemu klimatyzacji zarządza jednostka centralna, optymalizująca warunki pracy urządzeń w systemie.

W zależności od wyboru pracy jednostki zewnętrznej układ klimatyzacji przejmuje funkcję chłodzenia lub grzania. Jednostka zewnętrzna posiada sprężarki inwerterowe i sprężarki o stałej wydajności. System sterowania zapewnia wymienność pracy sprężarek w ramach jednostek wewnętrznych, mierzoną czasem pracy dla ich równomiernego obciążenia.

Wyposażono każde klimatyzowane pomieszczenie w przewodowy kontroler umożliwiający zmianę podstawowych parametrów pracy. Jednostkę zewnętrzną systemu zlokalizowano na poziomie terenu przy ścianie wschodniej.

Projekt pracowały mgr inż. Anna Kaczorowska i mgr inż. Beata Lipińska-Kopeć.

Realizacja została zakończona w terminie i jest kolejnym sukcesem firmy Etis.