Przejdź do treści

Rozpocznij karierę zawodową z rozmachem – IAB i SGH zapraszają do konkursu

Już po raz trzeci Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie organizują konkurs dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego. W tym roku zdecydowano rozszerzyć konkurs o prace licencjackie oraz inżynierskie, co na pewno zwiększy zainteresowanie. Patronat nad konkursem objęła Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Edukacja jest jednym ze statutowych zadań IAB. Zaangażowanie przedstawicieli  branży w aktywności akademickie ma wydatny wpływ na rozwój całego rynku internetowego. Ścisła współpraca pomiędzy uczelniami a czołowymi podmiotami działającymi w Sieci sprawia, że student otrzymuje fachową oraz praktyczną wiedzę w trakcie nauki, a przyszły pracodawca ma pewność, że świeżo zatrudniony absolwent będzie bardzo dobrą inwestycją – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, dyrektor biura IAB Polska.

– Wiele wciąż studiujących osób ma duże doświadczenie zawodowe, co sprawia, że poziom prac dyplomowych zgłaszanych do naszego konkursu jest naprawdę wysoki. Świadczą o tym bardzo pozytywne opinie przedstawicieli jury, którzy bardzo często oferują laureatom konkursu płatne staże czy niekiedy zatrudnienie – powiedziała Anna Wątła, manager ds. edukacji w IAB Polska, organizator konkursu.

– Duże zainteresowanie organizowanymi przez SGH Studia Podyplomowymi Marketing Internetowy pokazuje, że istnieje zapotrzebowanie na gruntowną edukację z tego zakresu. Do tej pory w studiach uczestniczyło prawie 500 słuchaczy. Ucząc marketingu internetowego nie koncentrujemy się jedynie na przekazywaniu wiedzy narzędziowej, ale dążymy do tego, aby absolwenci naszego kierunku potrafili sformułować i zrealizować strategię e-marketingową, która przyczyni się do wzrostu wartości firmy – dodał dr Tymoteusz Doligalski ze Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy.

Do udziału w konkursie dopuszczone są prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego obronione w okresie od 01.01.2007r. do 03.02. 2012.

Harmonogram Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską, Licencjacką i Inżynierską:

Zbieranie prac – 10.01.2012 – 03.02.2012

I etap – 03.02.2012 – 12.02.2012 oceny prac dokona przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej

II etap – 13.02.2012 do 20.02.2012 sprawdzanie prac przez Jury

Spotkanie Jury w celu wyboru pracy – 21.02.2012 – 24.02.2012

Ogłoszenie wyników  –  01.03.2012

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • 2 Płyty CD wraz z nagraną pracą dyplomową przy czym imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora oraz nazwa uczelni powinna zostać usunięta z pracy.
  • Wypełniony oraz podpisany przez autora formularz zgłoszenia do Konkursu.
  • Podpisany przez autora pracy Regulamin Konkursu.
  • Dowolny dokument z uczelni wyższej potwierdzający uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej ( np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu)

Nagrody:

  • najlepsza praca dyplomowa – indeks na rozpoczynającą się w marcu 2012 roku 16. edycję Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej  (więcej: www.marketing-internetowy.edu.pl)
  • pozostałe nagrodzone prace – miesięczne płatne praktyki