Rekord przewozów pasażerskich Grupy Lufthansy w 2011 roku

W 2011 roku linie lotnicze wchodzące w skład Grupy przewiozły rekordową liczbę pasażerów. Z usług linii Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, bmi i Germanwings skorzystało 106,3 mln pasażerów. Oznacza to wzrost o 7,5 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Grupa przez cały 2011 rok zwiększyła liczbę dostępnych miejsc w samolotach o 9,8 procent, zaś liczba pasażerów podróżujących wyrażona wskaźnikiem RSK (revenue seat kilometre) wzrosła w tym czasie o 7,0 procent. Wskaźnik wykorzystania miejsc (seat load factor) spadł odpowiednio o dwa punkty procentowe – do 77,2 procent.

W 2011 roku na podróż z Lufthansą zdecydowało się łącznie 65,5 mln pasażerów – 11,1 procent więcej niż w roku poprzednim. Lufthansa zwiększyła liczbę dostępnych miejsc w samolotach o 11,8 procent w ciągu całego roku, a sprzedaż jej biletów wzrosła o 8,8 procent. Z kolei wskaźnik seat load factor spadł o 2,2 punktu procentowego rok do roku – do poziomu 77,2 procent. W 2011 roku SWISS przewiózł około 16,4 mln pasażerów, Austrian Airlines – 11,3 mln, bmi – około 5,7 mln zaś Germanwings – około 7,5 mln podróżujących.

Obserwowany od jesieni ubiegłego roku spadkowy trend w sprzedaży biletów sprawił, że przez ostatnie miesiące w całej Grupie, nie osiągnięto poziomu sprzedaży odnotowanego na początku 2011 r. W związku z mniejszym popytem oraz niestabilną sytuacją gospodarczą, linie lotnicze planują w 2012 r. wzrost wskaźnika dostępności miejsc (available seat kilometres) na poziomie 3 procent. Będzie on realizowany przez wykorzystanie większych maszyn oraz wprowadzenie nowej kabiny w samolotach Lufthansy na trasach europejskich.

Lufthansa Cargo odnotowała wzrost na poziomie 5 procent w tono-kilometrach przetransportowanych w 2011 roku, przewożąc łącznie 1,9 mln ton ładunków i przesyłek. W tym czasie jej pojemność transportowa wzrosła o 8,6 procent w skali całego roku, a sprzedaż – o 6,5 procent. To doprowadziło do spadku współczynnika obciążenia o 1,4 punktu procentowego – do poziomu 69,5 procent.

Wyniki finansowe Grupy Lufthansa za cały rok 2011 zostaną opublikowane 15. marca 2012 i będą dostępne do pobrania na stronie www.lufthansa.com / investor-relations od godziny 8:00 rano.

 

 

 

Sty–Gru 2011

 

Sty–Gru 2010

 

Rok do roku  zmiana w procentach

Lufthansa / Lufthansa Cargo
Pasażerowie w tysiącach 65 458 58 916 11,1
Dostępność miejsc (available seat kilometres) w milionach 182 609 163 270 11,8
Popyt (revenue seat kilometres) w milionach 141 055 129 668 8,8
Wskaźnik obłożenia miejsc w procentach 77,2 79,4 -2,2 pp
Ładunki/przesyłki w 1,000 ton 1 885 1 795 5,0
Współczynnik obciążenia w procentach 69,5 70,9 -1,4 pp
SWISS
Pasażerowie w tysiącach 16 361 15 153 8,0
Wskaźnik obłożenia miejsc w procentach 81,1 82,2 -1,1 pp
Austrian Airlines
Pasażerowie w tysiącach 11 261 10 895 3,4
Wskaźnik obłożenia miejsc w procentach 73,8 76,8 -3,0 pp
bmi
Pasażerowie w tysiącach 5 733 6 194 -7,4
Wskaźnik obłożenia miejsc w procentach 67,1 71,7 -4.,6 pp
Germanwings
Pasażerowie w tysiącach 7 522 7 730 -2,7
Wskaźnik obłożenia miejsc w procentach 78,2 77,2 1,0 pp
Grupa Lufthansa
Pasażerowie w tysiącach 106 335 98 887 7,5
Liczba przelotów 1 131 919 1 091 616 3,7