Nowy logotyp Rodan Systems

W Nowy Rok 2012 spółka Rodan Systems wkroczyła z nowym logo. Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej to symboliczne zwieńczenie zmian, które dokonały się w firmie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Poprzedni logotyp służył spółce przez prawie 20 lat. Przez ten czas zmieniła się organizacja, technologia, otoczenie rynkowe i nieuniknione jest odzwierciedlenie tych zmian również w logotypie firmy. Nowe logo symbolizuje unowocześnianie firmy, otwieranie jej na nowe wyzwania, które nadeszły wraz z rozwojem rynku usług zarządzania wiedzą. W praktyce to między innymi rozbudowa oferty spółki, intensywne pozyskiwanie nowych klientów oraz realizacja coraz bardziej złożonych i zaawansowanych systemów – powiedział Witold Staniszkis, Prezes Zarządu Rodan Systems.

Najnowsze wdrożenia to m.in. Platforma Wymiany Dokumentów na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz System Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które spółka Rodan Systems zbuduje i wdroży w konsorcjum z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Prowadzone są również prace związane z realizacją platformy informatycznej do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz wiele innych projektów realizowanych na zlecenie podmiotów administracji rządowej, samorządowej, podmiotów naukowych i zleceniodawców biznesowych.