Przejdź do treści

Jacek Królik i Jan Maciejewicz w Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix

Jacek Królik, jeden ze współzałożycieli i głównych udziałowców Infovide-Matrix, wieloletni wiceprezes spółki, został powołany do Rady Nadzorczej Infovide-Matrix. Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do Rady Nadzorczej spółki dołączył Jan Maciejewicz, pełniący funkcję prezesa Infovide-Matrix do końca 2011 roku.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej deklarują silne zaangażowanie w działania wspierające wzrost wartości spółki.

Zmiany w strukturze władz są związane z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix; zostały zaakceptowane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 12 stycznia 2012 r.

Od dnia 13 stycznia 2012 roku skład Rady Nadzorczej Infovide-Matrix będzie następujący:

  • przewodniczący – Marek Kobiałka,
  • członkowie – Beata Chmielewska, Jacek Królik, Jan Maciejewicz,
  • sekretarz – Marcin Gorazda.

Stanowisko prezesa zarządu pełni Borys Stokalski, a wiceprezesa Jarosław Plisz.

Głównymi udziałowcami spółki są:

  • Marek Kobiałka – Well.com Holding GmbH – 38,45%
  • Jacek Królik – 15,98%
  • Borys Stokalski – 15,85%
  • Aviva OFE, Aviva BZ WBK – 6,68%