Przejdź do treści

Infovide-Matrix: zmiany w zarządzie spółki

Jacek Królik, jeden ze współzałożycieli i głównych udziałowców Infovide-Matrix, wieloletni wiceprezes spółki, złożył rezygnację z funkcji w zarządzie spółki z dniem 12 stycznia 2012 i będzie ubiegał się o powołanie do Rady Nadzorczej Infovide-Matrix. Pozostaje jednym z głównych udziałowców spółki i zamierza nadal aktywnie działać na rzecz wzrostu wartości spółki. Zmiana jest związana z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix.

Jacek Królik, wieloletni wiceprezes Infovide-Matrix SA, a wcześniej Infovide SA, planuje kontynuować pracę na rzecz spółki jako członek Rady Nadzorczej.

– Spółka rozwija się prawidłowo i jej system zarządzania jest dojrzały. Dzięki przeprowadzonej transformacji moje dotychczasowe obowiązki operacyjne, w szczególności w zakresie realizacji projektów, zostały w skuteczny sposób zdelegowane na managerów. W zauważalny sposób poprawia się jakość naszych usług w projektach, a jednocześnie realizujemy je coraz efektywniej. Pozwala mi to przesunąć moją aktywność z zarządzania typowo operacyjnego na obszary obejmujące procesy sprzedażowe, rozwój oferty i grupy kapitałowej. Jako współwłaściciel Infovide-Matrix w oczywisty sposób będę w dalszym ciągu zaangażowany w rozwój spółki. – podkreśla Jacek Królik.

Do Rady Nadzorczej Infovide-Matrix planuje dołączyć również Jan Maciejewicz, który – również ze względu na zakończoną transformację firmy – zrezygnował z funkcji prezesa zarządu spółki z dniem 31 grudnia 2011. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix planowane jest na 12 stycznia 2012 roku.

Od 1 stycznia 2012 r. stanowisko prezesa zarządu Infovide-Matrix pełni Borys Stokalski, a wiceprezesa Jarosław Plisz.