Przejdź do treści

Comarch wspiera obsługę gwarancji bankowych w Banku Pekao SA

Comarch wykonał dla Banku Pekao SA moduł do obsługi wniosków gwarancji bankowych składanych za pośrednictwem systemów bankowości internetowej.

Moduł ten będzie dostępny dla Klientów korporacyjnych poprzez  system PekaoBIZNES24 oraz małych i średnich firm za pośrednictwem systemu PekaoFIRMA24.

Wdrożeniem objęto cały portfel gwarancji bankowych oferowanych przez Departament Bankowości Transakcyjnej Banku Pekao SA. Zaimplementowany moduł umożliwia zarówno  udzielanie jak i aneksowanie gwarancji. Prace zrealizowano w oparciu o framework „Business Architect” autorstwa firmy Comarch.

Oprogramowanie umożliwia administratorom bankowym zarządzanie ekranami, wyszukiwarkami, wydrukami oraz innymi elementami aplikacji, bez konieczności angażowania dostawcy i jest przeznaczone do przetwarzania wniosków w bankowości elektronicznej zgodnie z określonym schematem.

Dzięki zastosowaniu metodologii „Agile Programming” oraz działaniu prowadzonym w oparciu o mechanizmy prototypowania narzędzia „Business Architect”  specjalistom Comarch udało się spełnić oczekiwania Banku. Moduł Konfiguracji Wniosków jest jednym z rozwiązań, które Comarch z powodzeniem wprowadza i rozwija w wielu instytucjach finansowych.

Na etapie prac  analitycznych oraz w trakcie wdrożenia , najważniejsza była elastyczność dostawcy na pojawiające się zmiany, podkreśla Michał Dąbrowski – Kierownik projektu po stronie Banku PEKAO SA – Podczas testów modułu, odbiorcy biznesowi wnioskowali o modyfikację niektórych elementów. Comarch na bieżąco dostosowywał narzędzie do zgłaszanych potrzeb, ponieważ  pozwala ono na elastyczną konfigurację i definicję pól.