Blogerzy wskazują zmiany konieczne w polskich szkołach

Autorzy blogów poświęconych edukacji i polskiej szkole, eksperci edukacyjni, dyrektorzy i nauczyciele związani z Centrum Edukacji Obywatelskiej, podejmują wspólną inicjatywę i przedstawiają propozycje najistotniejszych zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w sposobie pracy szkół w Polsce. Swoje postulaty 10 stycznia zamieścili na blogach www.osswiata.pl pod wspólnym tytułem „Polska szkoła 2012”.

Platforma blogów OŚ ŚWIATA to otwarta przestrzeń dla obywatelsko-profesjonalnej debaty edukacyjnej. Wśród autorów są między innymi: Jacek Strzemieczny – prezes i współzałożyciel Centrum Edukacji Obywatelskiej, Danuta Sterna – autorka publikacji dla nauczycieli i materiałów metodycznych oraz Marzena Żylińska – wykładowca metodyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu, zajmująca się neurodydaktyką i wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu.

Jacek Strzemieczny we wpisie zatytułowanym „Polska szkoła 2012. Uczenie się w szkole jest najważniejsze” wskazuje, co powinno być priorytetem polskiego systemu edukacyjnego: Szkoły są po to, aby młodzi ludzie uczyli się sensownych rzeczy. W praktyce oznacza to, że naczelną zasadą systemu edukacyjnego, określającą działania wszystkich – od ministra edukacji, przez administrację oświatową, dyrektorów szkół, do nauczycieli – powinno być skoncentrowanie całej uwagi na procesie uczenia się uczniów. A następnie na innych procesach, które pomagają uczniom lepiej się uczyć, proporcjonalnie do ich znaczenia, czyli w pierwszej kolejności na pomocy nauczycielom w doskonaleniu nauczania.

Danuta Sterna kładzie nacisk na konieczność zmiany metod nauczania, wskazując na doceniane w najlepszych systemach edukacyjnych na świecie ocenianie kształtujące. Proponuje też odchudzić programy nauczania: Nie możemy tkwić w iluzji, że obecny program daje się zrealizować. Nakaz jego realizacji powoduje, że nauczyciele uczą „po łebkach” i nie zważają na to, czy uczniowie nadążają czy nie. Zacznijmy o tym mówić otwarcie. Poprośmy decydentów oświatowych o napisanie egzaminu z treści zawartych w podstawie i wyciągnijmy wnioski. Powiedzmy sobie uczciwie – mało kto by zdał. Po takim egzaminie może można by dostosować program do naszych ludzkich możliwości?

Marzena Żylińska w swoim postulacie „Po co do szkoły” wskazuje główny problem polskiej oświaty, pisząc: Wszyscy muszą chodzić do szkoły, to oczywiste. Jest to tak oczywiste, że mało kto zadaje sobie pytanie, po co wysyłamy tam swoje dzieci. Dziś odpowiedź wydaje się dużo prostsza niż kiedykolwiek: dzieci idą do szkoły, żeby nauczyć się możliwie dobrze rozwiązywać testy, od tego zależy ich dalsza kariera. Taki cel przyświeca zarówno uczniom, nauczycielom, jak i dyrektorom szkół.

Pełne teksty postulatów poszczególnych autorów dostępne są na platformie blogów Oś Świata – www.osswiata.pl oraz stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu