Medicalgorithmics z umową na 84 mln PLN

Nowy kontrakt to kolejny sukces Medicalgorithmics S.A. na rynku amerykańskim. Spółka podpisała umowę na dostawę systemu monitorującego zaburzenia pracy serca PocketECG i usług z nim związanych, z jednym z pięciu największych podmiotów działających na rynku telediagnostyki kardiologicznej w USA. Transakcja w swoim podstawowym charakterze opiewa na ponad 84 mln PLN (24,7 mln $).

– Wypracowaliśmy świetną reputację na rynku amerykańskim, czego dowodem jest ta umowa. Zyskaliśmy partnera z pierwszej ligi, co odzwierciedla wysokość transakcji. Kwota 84 milionów PLN stanowi punkt wyjścia i, w toku trwania umowy, może znacznie wzrosnąć. Utrzymujemy rentowność świadczonych usług na stałym, wysokim poziomie, co pozwala spodziewać się dużego wzrostu zarówno przychodów, jak i zysku netto w Spółce. Rynek w USA już dawno zweryfikował skuteczność systemu PocketECG, dlatego ewentualne podpisywanie kolejnych umów w innych krajach będzie konsekwencją dalszej efektywnej ekspansji. Spotykamy się z coraz większym zainteresowaniem naszymi produktami – mówi dr Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

W ramach umowy Aliansu Strategicznego Medicalgorithmics S.A. będzie odpowiedzialna m.in. za dostarczenie urządzeń monitorujących pracę serca oraz usług przetwarzania i wymiany danych, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami. Spółka będzie również współpracowała z podmiotami w USA, które wykorzystują System PocketECG do celów naukowych, w tym do prowadzenia badań klinicznych. Partner Strategiczny Medicalgorithmics odpowiedzialny będzie za rozwój sprzedaży i szkolenie pacjentów na rynku Stanów Zjednoczonych, a także za sprawy związane z refundacją badań oraz za logistykę i cyrkulację urządzeń produkowanych przez Medicalgorithmics.

– Umowę zawarto na czas nieokreślony, z minimalnie dwuletnim okresem wypowiedzenia. Partner otrzymał na rynku Stanów Zjednoczonych prawo pierwszeństwa do wykorzystywania nowych produktów i technologii Medicalgorithmics S.A., między innymi praw pierwszeństwa do pozyskania licencji i praw do własności intelektualnej Spółki. Zobowiązania stron, w tym minimalny procentowy wzrost zamówień ze strony Partnera, zostały szczegółowo określone do 2016 r. – dodaje Piotr Żółkiewicz, Dyrektor finansowy i operacyjny Spółki.

Umowa dotyczy współpracy wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a jej warunki nie mają wpływu na swobodę działania polskiej firmy w rozwijaniu sprzedaży i licencjonowaniu Systemu PocketECG na terytorium innych państw.

– Rozwijamy się w szybkim tempie i w ciągu najbliższych 5 lat spodziewamy się osiągnąć czołową pozycję na rynku amerykańskim pod względem liczby pacjentów objętych usługą telemonitoringu kardiologicznego – sprzyjają temu kłopoty finansowe i operacyjne naszych konkurentów. Jesteśmy w trakcie procesu szybkiej ekspansji, dlatego cieszy nas zainteresowanie także jeszcze nieskomercjalizowanymi i będącymi w fazie rozwojowej technologiami i produktami z naszego portfolio. Wiarygodność technologiczna i innowacyjność to klucz do sukcesu finansowego w tym biznesie – mówi dr Marek Dziubiński.

Flagowy produkt Spółki podbija także inne rynki, dzięki zawartym jeszcze w 2011 r. umowom system PocketECG wkrótce trafi na Bliski Wschód oraz do Indii. W listopadzie 2011 r. Medicalgorithmics S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. Spółka pozyskała ponad 6,16 mln PLN, w zamian za 9,51% kapitału zakładowego. Ponadto, w działania firmy osobiście zaangażował się między innymi Marek Orłowski, Lider Biznesu 2010, według rankingu magazynu Forbes i założyciel firmy Nepentes.