Przejdź do treści

Nowa strategia i zmiany personalne w GAVDI Polska

GAVDI Polska wdraża nową strategię biznesową na rok 2012. Oprócz utrzymania pozycji lidera wdrożeń systemu SAP HCM firma zamierza skupić się na rozwoju produktów własnych oraz oferowaniu ulepszonego pakietu usług serwisowych poszerzającemu się portfolio klientów. Rezultatem nowej strategii są wprowadzone zmiany personalne mające na celu lepsze zarządzanie poszczególnymi obszarami działalności firmy. Od nowego roku Dyrektorem Centrum Wsparcia Aplikacji została Ewa Blachowska. Dotychczasowy dyrektor Centrum – Ireneusz Hołowacz, objął stanowisko Dyrektora ds. Produktów.

Ewa Blachowska dotychczas związana była z firmami T-Systems Polska oraz BCC. W ostatnich latach pracowała w zespole serwisu aplikacyjnego, a w spółce External Services z Grupy BCC odpowiadała za realizację usług outsourcingu HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie IT, HR i księgowości, również w obszarze outsourcingu. Od 1999 roku uczestniczy w licznych projektach wdrożeń systemów HR, w tym SAP. W GAVDI Ewa Blachowska będzie odpowiedzialna za usługi Centrum Wsparcia Aplikacji polegające na utrzymaniu, serwisowaniu i małym rozwoju rozwiązań SAP HCM u Klientów firmy. Ireneusz Hołowacz, dotychczasowy Dyrektor Centrum objął stanowisko Dyrektora ds. Produktów odpowiedzialnego za rozwój produktów własnych firmy komplementarnych do systemu SAP HCM.

Stopniowe poszerzanie zakresu naszych usług i rosnąca liczba Klientów, w tym przede wszystkim serwisowych, wymagała od nas nowego podejścia do prowadzonej działalności. Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu wyraźniejszego podziału kompetencji wewnątrz firmy. Każdy z obszarów biznesowych – konsulting, produkty i wsparcie aplikacji – ma teraz szefa w pełni odpowiedzialnego za jego działalność operacyjną i rozwój. Jesteśmy pewni, że na tej zmianie skorzystają przede wszystkim nasi Klienci, którym będziemy mogli zaoferować jeszcze wyższą jakość usług i coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. – powiedziała Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska.

Dyrektorem ds. Konsultingu jest niezmiennie Szymon Knobloch, natomiast za sprzedaż, tak jak do tej pory, odpowiada Sławomir Stępień, Dyrektor Handlowy GAVDI.

Zmiany zostały odzwierciedlone także na stron internetowej firmy http://www.gavdi.pl. Nowa witryna prezentuje ofertę GAVDI w sposób bardziej przejrzysty i czytelny. Wprowadza także nową jakość w komunikacji z Partnerami i Klientami.