Conversion stworzy zaplecze analityczne w OSDW Azymut

Firma Conversion rozpoczęła projekt, dotyczący wdrożenia analityki internetowej w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw Azymut. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie i utrwalenie w strukturze firmy procesów gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych, generowanych w ramach działalności online przedsiębiorstwa.

Efektem końcowym projektu wdrożenia analityki internetowej będzie stworzenie silnego zaplecza analitycznego, funkcjonującego w ramach OSDW Azymut i zapewniającego solidne i rzetelne dane, pozwalające podejmować osobom zarządzającym trafne decyzje, dotyczące planowanych działań online.

Z projektem wiążemy bardzo duże nadzieje. Wierzymy, że współpraca z Conversion pozwoli nam wykształcić i utrwalić procesy gromadzenia i analizowania danych, które generuje nasza działalność w Internecie – to słowa Witolda Domienika, koordynującego współpracę po stronie OSDW Azymut – Jednocześnie, jest to kolejny etap doskonalenia naszych usług, wprowadzonego w 2005 roku Hostingu Księgarskiego oraz Magazynu Wirtualnego, lubianej i powszechnie stosowanej przez księgarzy platformy zakupowej.

Pierwszy etap współpracy obu firm obejmuje stworzenie mapy procesów, stanowiącej schemat działań, podejmowanych przez firmę w przestrzeni online.

Mapa procesów to pierwszy etap projektu, dzięki któremu uda się stworzyć kompleksową strategię zbierania i analizy danych. Stworzone w kolejnych etapach Kluczowe Wskaźniki Wydajności i dedykowane kokpity menadżerskie pozwolą kierownictwu na szybkie podejmowanie kluczowych z punktu widzenia działalności online decyzji – powiedział Mariusz Michalczuk, odpowiedzialny w Conversion za projekty wdrożeń analityki internetowej.

Po zakończeniu fazy wdrożeniowej, konsultanci Conversion pracować będą nad utrwaleniem nowych procesów w ramach organizacji – przedstawiciele OSDW Azymut otrzymają wsparcie ze strony Conversion w zakresie gromadzenia danych, przeprowadzania analiz oraz wnioskowania, przygotowane zostaną dla nich także indywidualne sesje szkoleniowo-warsztatowe.