CD Projekt RED podpisał aneks do umowy z Namco

Producent Wiedźmina podpisał aneks do umowy z Namco Bandai Partners S.A.S. na dystrybucję Wiedźmina 2 na konsolę Xbox 360. Aneks został zawarty na warunkach odpowiadających warunkom umowy z THQ i dotyczy dystrybucji gry na terytoriach Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Centralnej i Południowej.

Na mocy zawartego 30 grudnia 2011 r. aneksu Namco otrzymało na terenach Europy Zachodniej, Azji, Pacyfiku oraz Ameryki Centralnej i Południowej prawo do powielania, promocji, dystrybucji i sprzedaży tytułu wyprodukowanego przez CD Projekt RED na konsolę Xbox 360 na okres trzech lat od premiery.

Wcześniej, 27 grudnia 2011 r. CD Projekt RED zawarł umowę z THQ, w której spółki zwolniły się wzajemnie z wszelkich zobowiązań wynikających z łączącej je poprzednio umowy oraz zrzekły się wszelkich roszczeń wynikających z jej wygaśnięcia. W ramach uzgodnionych warunków CD Projekt RED zobowiązał się wypłacić na rzecz THQ łączną kwotę 800 tys. dolarów płatną w dwóch transzach.

Zawarcie wyżej wymienionych umów jest jednym z kryteriów uzyskania przez CD Projekt zapłaty należnego od Namco wynagrodzenia w wysokości 1,025 mln euro.

„Jesteśmy na finiszu prac nad Xboksową wersją Wiedźmina 2. Demonstrowana na licznych targach i imprezach branżowych wersja gry na tę konsolę zdobyła już wiele pochwał i nagród. Dzięki podpisaniu umowy dystrybucyjnej z Namco będziemy mogli wkrótce ogłosić datę premiery konsolowego Wiedźmina i rozpocząć szeroko zakrojone działania marketingowe na całym świecie. – mówi Adam Kiciński, Prezes CD Projekt RED S.A.

Zgodnie z zawartym aneksem spółki będą rozliczać się kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez Namco. Wynagrodzenie CD Projekt RED z tytułu udzielonej licencji będzie wyliczane na bazie sumy przychodów Namco pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne i koszty związane z dystrybucja i promocją Wiedźmina 2 na Xbox 360.

Dystrybutorem gry na terytorium USA, Kanady i Meksyku jest Warner Bros. Interactive Entertainment. W Polsce Wiedźmin 2 na konsolę Xbox 360 będzie wydany i dystrybuowany przez CD Projekt spółkę z Grupy CD Projekt RED.