Rok 2011 okiem systemu mHR

Integracja z platformami eLerningowymi, rozbudowanie funkcjonalności Zarządzanie Przez Cele czy rozwiązania umożliwiające samoobsługę w ramach wybranych procedur kadrowych to tylko niektóre elementy, które wzbogaciły zakres funkcjonalny systemu wspierającego Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – mHR. Rok 2011 był również okresem kilku udanych wdrożeń w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji publicznej.

Każdy użytkownik funkcjonalności zarządzania szkoleniami może obecnie zyskać dostęp do platformy eLerningowej dostarczanej w ramach jednego z kilku rozwiązań typu OpenSource. Dostarczona bezpłatnie licencja pozwala realizację szkolenia on-line na podstawie założeń przyjętych w ramach systemu mHR. Do systemu powrócą również zwrotne informacje, takie jak termin ukończenia szkolenia czy wynik testu.

Użytkownicy funkcjonalności wspierającej Zarządzanie Przez Cele zyskali rozbudowaną opcję przypisywania wag do rozdzielonych celów i mierników, nowe możliwości akceptacji wyników realizacji celów przez przełożonego, a także dostęp do wyliczania wskaźnika realizacji celów przez pracownika, co może zostać wykorzystane w systemie motywacyjnym.

Portal samoobsługowy to rozwiązanie integrujące wszystkie kluczowe procesy HR w jednym miejscu. Dzięki integracji z funkcjonalnością kadrowo-płacową w portalu możliwa jest nie tylko prezentacja informacji kadrowych i płacowych, lecz także integracja procesów operacyjnych takich jak np. składanie wniosków urlopowych, o awans, podwyżkę, przeniesienie czy też planowanie delegacji.

W najnowszej wersji systemu mHR wprowadzono również funkcjonalności umożliwiające zebranie oraz analizę przyczyn, dla których pracownicy zdecydowali się opuścić firmę. Wykonana w module mHR elektroniczna ankieta „Exit Interview”, stosowana poza zwyczajowym spotkaniem, umożliwia pogłębione badanie przyczyn odejścia pracownika z organizacji.

– Rok 2011 przebiegał po znakiem zmian w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi z wykorzystaniem systemów informatycznych. Coraz wyraźniejsza stawała się zmiana podejścia z administrowania informacjami w kierunku narzędzi analitycznych i zarządczych. Mówi się o przejściu z HRM, czyli zarządzania „zasobami” na rzecz HCM, czyli zarządzania „kapitałem”. Przykładowo – ocenę pracownika już potrafimy zrobić, teraz będziemy się zastanawiać, co z niej wynika i jak można wykorzystać zdiagnozowany potencjał pracowników. System mHR również staje się takim rozwiązaniem i w tym kierunku rozwijać go będziemy w nadchodzącym, 2012 roku – odkreśla Piotr Skotnicki, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego mHR.