Calatrava Capital S.A rozwija grupę energetyczno-paliwową

Ponad 100 mln zł mają wynieść inwestycje, które wspólnie przeprowadzą Genesis Energy SA – spółka zależna Calatrava Capital SA z polskim partnerem. Strony podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie przedsięwzięć w obszarze budowy i eksploatacji instalacji do produkcji „bio-gazu”.

Budowa czterech bio-gazowni będzie realizowana przez spółki celowe w których Partner posiada udziały pośrednie. O atrakcyjności projektów stanowi fakt, iż są one gotowe do realizacji tj. posiadają pełne pozwolenia prawne, administracyjne, budowlane i środowiskowe, a dwa z projektów posiadają już przyznane dotacje z Systemu Zielonych Inwestycji. Możemy zatem mówić o zaawansowanym charakterze projektów.

Genesis Energy SA przystąpi do spółek celowych na atrakcyjnych warunkach, zakładających długoterminową współpracę z Partnerem i uwzględniających realizację kolejnych projektów biogazowych, a tych jest kilkakrotnie więcej. Bierzemy na siebie prowadzenie procesu inwestycyjnego i zapewnienie najbardziej efektywnej struktury finansowania, która na dziś wyłania się jako połączenie kredytu bankowego i dotacji – mówi Paweł Narkiewicz Prezes Calatrava Capital S.A.

I dodaje: Genesis Energy SA to spółka portfelowa o bardzo dużym potencjale wzrostu. Firma działała dotychczas na rynku energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł, tj. recyclingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz obrocie paliwami płynnymi. Drugim fundamentem jest energetyka odnawialna i agro-energetyka. Podpisany list intencyjny jest krokiem w kierunku skokowego wzrostu wartości spółki. Biogazowniami rolniczymi interesowaliśmy się już od jakiegoś czasu, ale dopiero powodzenie tej współpracy stwarza możliwość zbudowania portfela przynajmniej kilkunastu instalacji. Mamy majątek oraz wyspecjalizowany zespół ludzi którzy zabezpieczą ich powodzenie. Myślę, że w niedługim czasie pochwalimy się innym znaczącym sukcesem.

Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca stycznia pod warunkiem porozumienia się stron  w sprawie kształtu ostatecznych ustaleń umowy inwestycyjnej, oraz pozytywnych wyników badania „due diligence” w każdej ze Spółek Celowych. Genesis Energy SA zamierza w 2012 roku zmienić system notowań na rynek główny GPW.