Przejdź do treści

Zmiany w zarządzie Infovide-Matrix SA

Z początkiem roku 2012 stanowisko prezesa zarządu Infovide-Matrix SA obejmie Borys Stokalski, współzałożyciel i jeden z głównych udziałowców spółki, prezes zarządu Infovide w latach 1997-2006, obecnie wiceprezes. Jan Maciejewicz – aktualnie prezes, złożył rezygnację z funkcji  w zarządzie Infovide-Matrix z dniem 31 grudnia 2011 i zamierza kontynuować pracę na rzecz spółki jako członek rady nadzorczej. Nowa struktura władz związana jest z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix.

– W grudniu tego roku kończy się zasadnicza część transformacji firmy. Spółka została zreorganizowana, sprawnie działają zespoły branżowe i centra realizacyjne. Uruchomiliśmy i doskonalimy system motywacyjny, którego celem jest wsparcie rozwoju kompetencji w firmie. Moja misja w zarządzie spółki dobiega co prawda końca, zamierzam podjąć nowe zadania, ale nadal będę aktywnie wspierać firmę w jej rozwoju z poziomu rady nadzorczej i doradztwa.– mówi Jan Maciejewicz, prezes Infovide-Matrix.

– Przed nami kolejny wymagający rok. Dzięki wprowadzonym zmianom jesteśmy znacznie lepiej przygotowani, by sprostać oczekiwaniom naszych klientów i skutecznie rywalizować z konkurencją. W 2012 zamierzamy skupić się na rozwoju sprzedaży i oferty, konsekwentnym doskonaleniu jakości usług, oraz dalszej poprawie rentowności grupy kapitałowej. Dzięki organizacji skupionej na klientach, strategia i oferta spółki nabrała wyraźnie branżowego charakteru, i z pewnością utrzymamy ten kierunek rozwoju. Dla powodzenia planów spółki ważne jest też wsparcie udzielane przez członków Rady Nadzorczej aktywnie pracujących na rzecz rozwoju firmy. – dodaje Borys Stokalski, od stycznia 2012 nowy prezes spółki.