Urodzajne zbiory kukurydzy na polach IMC

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, zakończyła kampanię kukurydzianą, w której zebrała 138,7 tys. ton zboża z 15,88 tys. ha. Wydajność kukurydzy była o 51% wyższa niż w 2010 r. Dla porównania w tym roku przeciętny wzrost wydajności tego zboża na Ukrainie wyniósł nieco ponad 22%.

W minionym tygodniu IMC zakończyła zbiory kukurydzy, które okazały się rekordowe w historii spółki. Urodzajność zboża przekroczyła 8,7 ton/ha. Podczas, gdy w 2010 r. w którym spółka zebrała 77,2 tys. ton, wydajność wyniosła 5,8 ton/ha.

Bardzo dobre wyniki grupa osiągnęła również w innych segmentach. W tym sezonie IMC zebrała 14,4 tys. ton ziaren słonecznika z 5,54 tys. ha, a średnia wydajność tej uprawy była wyższa niż w 2010 r. o prawie 21%. W przypadku soi spółka zebrała 5 tys. ton z 2,7 tys. ha, a urodzajność zwiększyła się o 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W tym roku IMC zasiała pszenicę na areale blisko 7,5 tys. ha, z których udało się zebrać 31 tys. ton zboża. Oznacza to, że wydajność tej uprawy była o 27% wyższa niż w 2010 r.

Zebrane ziarna zostały osuszone, oczyszczone i są obecnie przechowywane w certyfikowanych elewatorach zbożowych należących do IMC. Aktualnie spółka wypełnia wcześniej podpisany kontrakt na dostawę 50 tys. ton kukurydzy po cenie 280 USD za tonę.

IMC aktywnie rozwija również segment ziemniaczany. W 2011 r. spółka zebrała 20,3 tys. ton ziemniaka z 618 ha (w 2010 r. było to 341 ha). W 2011 r. wydajność tej uprawy była o 93% wyższa niż przed rokiem. – Ziemniak jest jednym z naszych najbardziej perspektywicznych produktów, dlatego w przyszłym roku planujemy poświęcić wiele uwagi rozwojowi tego segmentu naszego biznesu – zapowiada Ievgen Osipov, prezes IMC.

Udane tegoroczne zbiory i poprawa efektywności pozwolą IMC osiągnąć na uprawianych przez firmę ziemiach znakomity wskaźnik EBITDA/ha. W tym roku wyniesie on 670 USD/ha podczas, gdy w 2010 r. było to 500 USD/ha.