Tańsze kredyty dla MŚP w BNP Paribas Banku

BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kolejną linię kredytową, w ramach której uzyskał 50 mln euro na kredyty inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kolejna umowa podpisana przez BNP Paribas z EBI oznacza, że bank będzie dysponował w najbliższych latach funduszami, które udostępni małym i średnim przedsiębiorstwom na preferencyjnych warunkach. Środki z EBI, mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji o charakterze materialnym, jak np. budowa hal produkcyjnych, zakup maszyn lub środków transportu, jak również – niematerialnym: zakup licencji bądź nakłady na badania i rozwój. Całkowity koszt inwestycji nie powinien przekraczać pułapu 25 mln euro, zaś maksymalna kwota kredytu,, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, to 12,5 mln euro. Kredyt udzielany jest w dwóch walutach: EUR i PLN na okres do 10 lat.

Kredyty inwestycyjne z EBI są dostępne w BNP Paribas Banku od stycznia 2010 roku, a obecna umowa stanowi przedłużenie oferty. Od września 2011 roku kredyty udzielane w ramach linii kredytowej EBI mogą korzystać z bezpłatnych poręczeń Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Objęcie kredytu poręczeniem EFI umożliwia obniżenie wymaganego przez bank wkładu własnego z 20 proc. do 10 proc. wartości inwestycji.

Kredyty inwestycyjne w ramach funduszy EBI oraz poręczenia EFI stanowią część oferty produktów kredytowych opartych o tzw. inteligentne wsparcie publiczne ze środków Unii Europejskiej. W ofercie BNP Paribas Banku znajduje się także Kredyt Technologiczny oraz kredyt na finansowanie przedsięwzięć energooszczędnych przygotowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, pozwalający uzyskać premię inwestycyjną w wysokości do 15 proc. kwoty udzielonego kredytu.

BNP Paribas jest jedynym bankiem na polskim rynku oferującym tak szeroki zakres produktów kredytowych ze wsparciem unijnym.

Kredyty dostępne są w oddziałach banku specjalizujących się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w 8 Business Centres.