Rok 2011 w DM BOŚ S.A. pod znakiem automatów transakcyjnych

W ciągu ostatnich kilku lat oblicze giełd na światowych rynkach zmieniło się nie do poznania. Za sprawą postępującej matematyzacji i informatyzacji rynków finansowych, masowo zaczęto wykorzystywać algorytmy do zmagań giełdowych. Automatyczne systemy transakcyjne można najprościej przedstawić jako zbiór określonych reguł, zgodnie z którymi komputer na podstawie przeanalizowanych danych rynkowych, decyduje o kupnie lub sprzedaży określonego instrumentu.

Automaty transakcyjne to narzędzia, eliminujące wiele codziennych problemów inwestora. Przede wszystkim przyczyniają się do realnej oszczędności czasu zwalniając użytkownika z konieczności stałego śledzenia notowań oraz automatyzując część czynności. Ich niewątpliwą zaletą jest precyzja i możliwość zdecydowanie szybszej reakcji na zmieniające się parametry rynkowe. Handel algorytmiczny to także sposób na zminimalizowanie czynnika psychologicznego podczas procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Posługiwanie się strategią automatyczną wymusza niejako mechaniczne, a więc oparte na konsekwentnej realizacji ustalonych wcześniej reguł, podejście do inwestowania.  Pozwala także szybko reagować na zmiany zachodzące na rynkach. Z każdym rokiem procent transakcji dokonywanych przez automaty wzrasta.

Nie należy jednak zapominać, że działanie automatycznego systemu transakcyjnego bazuje na strategii inwestycyjnej stworzonej przez inwestora – używanie automatów transakcyjnych nie oznacza, więc, że możemy całkowicie odciąć się od bieżących wydarzeń rynkowych czy zapomnieć o pracujących na naszych rachunkach systemach transakcyjnych – podkreśla Sebastian Zadora, Dyrektor Sprzedaży Instrumentów finansowych w DM BOŚ. Bardzo ważne są logiczna i spójna koncepcja oraz częsta weryfikacja wybranej strategii w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej – dodaje Zadora.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, jako pierwsze biuro na polskim rynku w czerwcu 2010 r. wprowadził interfejs bossaAPI, który umożliwia podpięcie programu wykonującego automatyczne zlecenia giełdowe bezpośrednio do systemu biura maklerskiego. Od tego czasu Biuro stale rozwija ofertę uzupełniając ją o kolejne rozwiązania sprzyjające automatyzacji procesu składania zleceń.

Automaty Bossa to m.in. zlecenia DDM+, czyli OCO, ORO, OTO, dzięki którym można złożyć zlecenia zabezpieczające straty i zyski, bez konieczności bieżącego kontrolowania notowań. Profesjonalny program do analizy technicznej AmiBroker uzupełniono natomiast o wtyczkę bossaAB, która umożliwia podłączenie do niego automatów transakcyjnych, składających zlecenia bez udziału inwestora. Aplikacja bossaABKreator dodatkowo upraszcza proces samodzielnego tworzenia automatów, które realizują przyjęte przez inwestora strategie.

W sierpniu bieżącego roku uruchomiono także BossaTraderPRO – zaawansowana aplikację do szybkiego tradingu na giełdzie, umożliwiająca obsługę zleceń Trailing Stop, IF OCO, DDA (Do Dyspozycji Automatu) zarówno na rynku akcji, jak i derywatów. Dzięki niej, klienci DM BOŚ mogą uruchamiać zlecenia np. na kontrakty FW20 na podstawie notowań indeksu WIG20 czy innego instrumentu.

W zaktualizowanej wersji aplikacji – bossaTraderPROv2 – wprowadzono nowe warunki aktywacji i dezaktywacji zleceń, które pozwalają na dodatkowe „sterowanie” składanymi zleceniami. Nowością jest między innymi aktywacja zleceń w oparciu o oferty kupna/sprzedaży. Nową funkcjonalność  można wykorzystać operując np. na GPW na kontraktach walutowych, gdzie na rynku obecny jest kwotujący ciągle animator.

Oparcie zlecenia stop tylko i wyłączenie o transakcje oznaczałoby otwieranie lub zamykanie pozycji z niebezpieczeństwem poślizgu (z dużą luką). Mogłoby się okazać, iż kurs zawartej transakcji odbiega znacząco od naszych oczekiwań lub nie zrealizowaliśmy zlecenia wcale. W takim wypadku lepiej skorzystać ze stopu opartego o ceny ofert. Podobnie jak w przypadku mechanizmu stosowanego na rynku forex. Wykorzystanie aktywacji zlecenia na bazie cen z najlepszej oferty kupna(lub sprzedaży), zwiększa elastyczność naszej strategii inwestycyjnej oraz zakres instrumentów, którymi możemy się interesować.

W nowej wersji bossaTraderPRO można zdefiniować maksymalnie 5 warunków aktywacji i dezaktywacji zlecenia (np. LOP, wartość obrotu czy notowania innego instrumentu). Ich jednoczesne spełnienie spowoduje przekazanie zlecenia na GPW. Wszystkie warunki można ze sobą łączyć. Nowością jest także wprowadzenie modułu COM pozwalającego na składanie zleceń z aplikacji zewnętrznych np. MS Excel.

Przykłady praktycznego wykorzystania programu bossaTraderPRO znajdą Państwo na http://blogi.bossa.pl/ Pełen opis wraz z podręcznikiem użytkownika znajduje się na stronie: http://bossa.pl/notowania/narzedzia/bossatraderpro/.