Klienci TU na Życie Europa i Deutsche Bank dobrze zarobili na ropie

Przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA oraz Deutsche Bank PBC 12-miesięczny produkt strukturyzowany „db Gwarancja Petro Bonus”, który zakończył się na początku grudnia b.r., wypracował premię w wysokości aż 14 proc. To doskonały wynik w obliczu zmiennej sytuacji na rynkach finansowych. Produkt dostępny był w sieci oddziałów Deutsche Banku PBC.

„db Gwarancja Petro Bonus” to produkt strukturyzowany oparty o inwestycje w kontrakty terminowe na ropę naftową notowane na nowojorskiej giełdzie NYMEX. Klienci na koniec okresu odpowiedzialności otrzymali świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia do końca tego okresu powiększone o premię uzależnioną od wyniku wypracowanego na instrumentach finansowych. W ciągu roku produkt zarobił dla klientów 14 proc.

Roczne ubezpieczenie strukturyzowane, oprócz pełnej gwarancji kapitału z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia, oferowało również ochronę ubezpieczeniową na wypadek zgonu w trakcie trwania okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Istotne, że premia wypłacana klientowi na koniec okresu inwestycji w ramach świadczenia ubezpieczeniowego nie podlegała podatkowi od zysków kapitałowych. Produkt był sieci oferowany przez Deutsche Bank PBC w 2010 r.

Grupę Ubezpieczeniową Europa tworzą: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA. Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach sprzedawanych w powiązaniu z ofertą bankową – bancassurance. Na koniec 2010 r. Europa była trzecią największą grupą ubezpieczeniową na polskim rynku wg składki przypisanej brutto (wg PSR, dane KNF). Jako jedna z dwóch firm ubezpieczeniowych TU Europa jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.