Sygnity z umową na serwis Nowej Księgi Wieczystej

Sygnity podpisało umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na świadczenie serwisu i wsparcia technicznego oraz prowadzenie nadzoru nad eksploatacją Nowej Księgi Wieczystej, ogólnokrajowego systemu informatycznego, którego celem jest prowadzenie ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej.

W ramach kontraktu Sygnity wykona także modyfikację systemu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oraz zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi. Umowa o wartości 8,5 mln zł brutto została podpisana na okres dwóch lat.

Nowa Księga Wieczysta (NKW) to stworzony przez Sygnity w 2003 roku ogólnokrajowy system informatyczny umożliwiający zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej. Pozwala osobom uprawnionym na łatwy dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet, szybkie wyszukanie ksiąg według różnych kryteriów wyboru, przeglądanie ich zawartości oraz uzyskanie dokumentów z księgi wieczystej zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

„System wdrożony przez Sygnity działa we wszystkich 348 wydziałach ksiąg wieczystych, 11 Ośrodkach Migracji i Centrali Ministerstwa Sprawiedliwości. Na ogólną liczbę ponad 20 mln ksiąg około 16 mln z nich ma już postać elektroniczną, co w znacznym stopniu podniosło jakość obsługi obywatela i usprawniło postępowania dotyczące ksiąg wieczystych.” – mówi Magdalena Taczanowska, Wiceprezes Zarządu Sygnity odpowiedzialna za sektor publiczny.

To kolejna umowa podpisana przez Sygnity na nadzór systemu Nowej Księgi Wieczystej. Dotychczasowa umowa zawarta na okres trzech lat upływa z końcem grudnia br.