Przejdź do treści

Nadchodzą dobre lata dla outsourcingu IT

W grudniu Grupa Web Inn S.A., lider polskiego rynku outsourcingu IT, zmieniła nazwę na it WORKS. Wprowadzeniu nowej marki towarzyszy ogłoszenie prognoz rozwoju biznesu – w ciągu najbliższych 2 lat, do końca 2013 roku, przychody Grupy mają przekroczyć 100 milionów złotych. To oznacza średni wzrost ok. 35% rocznie.

it WORKS kontynuuje jedenastoletnią tradycję oraz strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Web Inn S.A., która w obecnym kształcie działa od marca tego roku, kiedy to Web Inn zakupił inOne S.A. – również outsourcera IT. Powstała w ten sposób największa polska firma, dla której outsourcing IT jest podstawowym biznesem. Ekspansja it WORKS w nadchodzących latach będzie przede wszystkim efektem rosnącego zapotrzebowania na usługi optymalizacji systemów informatycznych w firmach i kosztów ich obsługi. Kryzys, jako jeden z czynników wymuszających mniejsze koszty i większą efektywność w przedsiębiorstwach, będzie jednym z głównych źródeł tego wzrostu – dla całej polskiej branży ITO i BPO.

– Widzimy rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane i kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu i konsultingu IT. To w obecnej chwili jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku informatycznego w naszym kraju. Wraz ze stopniowym dojrzewaniem polskiego rynku IT, rola outsourcingu procesów informatycznych będzie nadal wzrastać – zaznacza Leszek Rożdżeński, Prezes Zarządu it WORKS.

Według ekspertów IDC, całkowita wartość rynku outsourcingu IT w Polsce w 2010 roku wzrosła o 7% rok do roku. Z danych IDC wynika ponadto, że udział usług outsourcingu IT w ogólnej puli usług IT wynosi 17% i jest najwyższy w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. W Europie Zachodniej ten współczynnik wynosi około 50%. To oznacza, że jest jeszcze wiele miejsca dla rozwoju tego biznesu w Polsce. Będzie zatem rosło znaczenie doradztwa informatycznego i roli outsourcingu w strategiach i dynamice rozwoju polskich przedsiębiorstw, praktycznie w każdej branży.

– Decyzja klienta o wyborze modelu outsourcingowego jest nie tyle kwestią związaną stricte z informatyką, ale decyzją o zmianie modelu biznesowego firmy. Podejmuje się ją zwykle na szczeblu zarządów firm. To oznacza, że it WORKS działa w pewnym sensie na rynku doradztwa biznesowego, ponieważ w wyniku naszej pracy, klient zmienia swój dotychczasowy model działania – opisuje Krzysztof Komorowski, Wiceprezes Zarządu it WORKS.

Outsourcing to jeden z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Umożliwia odbiorcom koncentrację na ich podstawowym biznesie – jednocześnie przekazując procesy wsparcia (takie jak IT) w ręce wyspecjalizowanych firm, które realizują je w najbardziej ekonomiczny sposób. Dzięki temu outsourcing jest katalizatorem rozwoju przedsiębiorstw, ich innowacyjności i budowy ich przewagi konkurencyjnej.

– Nowoczesny outsourcing IT jest zdecydowanie czymś więcej niż źródłem większej efektywności przy niższych kosztach. To również transfer wiedzy, know-how, najnowszych technologii i doradztwo w zakresie pełnego zarządzania funkcjami informatycznymi w firmie – podkreśla Michał Kasprzak, Wiceprezes Zarządu it WORKS oraz Prezes inOne SA, firmy działającej w ramach Grupy it WORKS.