Grupa CANAL+, Grupa ITI i Grupa TVN finalizują strategiczne partnerstwo w Polsce

Grupa CANAL+, Grupa ITI i Grupa TVN ogłosiły dzisiaj nawiązanie strategicznego partnerstwa, w ramach którego połączą swoje polskie spółki działające na rynku płatnej telewizji. Grupa CANAL+ zostanie kluczowym akcjonariuszem TVN.

Dzięki połączeniu CYFRY+ i należącej do TVN platformy „n” do końca roku 2011 powstanie wiodąca platforma cyfrowa (DTH) ze spodziewaną łączną bazą 2,5 mln abonentów. Do Grupy CANAL+ należeć będzie 51% kapitału zakładowego nowoutworzonej spółki płatnej telewizji, zaś Grupa TVN i UPC będą posiadać w niej odpowiednio 32% i 17%.

Nowa, połączona platforma cyfrowa będzie zarządzana wspólnie przez Markusa Tellenbacha (Prezesa) i Beatę Mońka (Wiceprezesa).

Nowoutworzony podmiot umożliwi wykorzystanie znaczącego efektu skali i wzrost wydajności. Klienci otrzymają najwyższej jakości rozrywkę z ekskluzywnym kontentem i w najnowszej technologii, w tym najszerszą na polskim rynku ofertę telewizji HD.

Nowoutworzona spółka płatnej telewizji będzie również współpracować z TVN w zakresie rozwoju kontentu i produkcji. Partnerstwo zostanie dodatkowo wzmocnione przez Grupę CANAL+, która staje się kluczowym akcjonariuszem polskiej grupy medialnej TVN, razem z ITI.

Oczekuje się, że połączenie pozwoli w trzecim roku działalności osiągnąć efekt synergii przekraczający 250 mln zł, wynikający głównie ze wzrostu przychodów i optymalizacji kosztów, a do końca 2015 r. nowoutworzona spółka płatnej telewizji zwiększy liczbę klientów do ponad 3 mln, z EBITDA przekraczającą 550 mln zł.

Bertrand Meheut, Prezes Grupy CANAL+ powiedział: „Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, iż możemy ogłosić utworzenie wiodącej platformy telewizji płatnej pod przewodnictwem Grupy CANAL+, wspartej silnym partnerstwem z najbardziej znaczącą polską grupą medialną jaką jest TVN. Jest to istotny krok w ewolucji Grupy CANAL+.  Rozwijamy działalność na arenie międzynarodowej, wzmacniamy naszą pozycję strategiczną w Polsce, jednocześnie zwiększając tempo rozwoju.”

Bruno Valsangiacomo, Prezydent i Akcjonariusz Założyciel Grupy ITI powiedział: „Negocjacje prowadziliśmy w duchu prawdziwej współpracy i jestem przekonany, że decyzja o partnerstwie z Grupą CANAL+ jest właściwa i przyczyni się do stworzenia dodatkowej, długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy zarówno Grupy ITI, jak i TVN. To partnerstwo strategiczne nie tylko opiera się na solidnych przesłankach biznesowych związanych z połączeniem naszych polskich działalności w branży płatnej telewizji, ale też stanowi logiczny krok strategiczny, dzięki któremu Grupa ITI utrzyma wiodącą pozycję na rynku i spełni oczekiwania polskich konsumentów i reklamodawców, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom związanym z nowymi technologiami.”

Markus Tellenbach, Prezes TVN: „Połączenie to stanowi fundament przyszłego rozwoju, który może przełożyć się na stworzenie ponadprzeciętnej wartości. Wraz z Grupą CANAL+ otwieramy dla naszych akcjonariuszy nowy rozdział, a ja spodziewam się, że uda nam się stworzyć światowej klasy zespół zarządzający, który zapewni nowoutworzonej spółce wiodącą pozycję na wysoce konkurencyjnym polskim rynku medialnym.”

Beata Mońka, Prezes CYFRY+, powiedziała: „Przyszłe połączenie CYFRY+ i „n” rozwija przed nami niezwykle obiecujące perspektywy. Obie platformy mają uzupełniające się kompetencje w zakresie kontentu, marketingu i technologicznego know-how. Ich połączenie przyniesie korzyść konsumentom, dla których wybór spośród ofert płatnej telewizji – na jednym z najbardziej konkurencyjnych europejskich rynków – stanie się dużo prostszy.”

Grupa CANAL+ wniesie swoje udziały w CYFRZE+, aby przejąć pakiet kontrolny nowoutworzonej platformy płatnej telewizji, a także zapłaci łącznie około 230 mln euro gotówką za 40% udziałów w N-Vision, spółce-matce Polish Television Holding, do której z kolei należy 51% akcji TVN. Grupa ITI będzie nadal posiadać 60% pakiet kontrolny w N-Vision.

Poniżej przedstawiono najważniejsze ustalenia dotyczące praw zbywalności akcji spółki w przyszłości:

Na poziomie spółki płatnej telewizji:

  • Grupa CANAL+ ma opcję nabycia należącego do TVN 32% pakietu akcji nowoutworzonej spółki telewizji płatnej po 3 lub 4 latach od zamknięcia transakcji.
  • Jeśli Grupa CANAL+ nie wykona swojej opcji, TVN uzyska prawo zbycia akcji poprzez IPO; z prawa tego TVN może skorzystać najwcześniej po 4 latach od zamknięcia transakcji.
  • Połączona platforma cyfrowa DTH będzie w pełni konsolidowana przez Grupę CANAL+.

Na połączenie działalności w zakresie płatnej telewizji zgodę wyraziła także spółka UPC, która pozostanie akcjonariuszem mniejszościowym, posiadającym 17% kapitału nowoutworzonej spółki płatnej telewizji.

Na poziomie N-Vision (spółki holdingowej TVN):

  • Grupa ITI ma opcję sprzedaży dodatkowego pakietu 9% udziałów N-Vision na rzecz Grupy CANAL+ w dwa lata od podpisania umowy.
  • Grupa CANAL+ ma opcję kupna pozostałych udziałów N-Vision należących do ITI po 3 lub 4 latach od zamknięcia transakcji.
  • Każda z Grup korzysta z efektywnego prawa zbycia (sprzedaży N-Vision), zapewniającego możliwość wyjścia z inwestycji, w przypadku gdyby Grupa CANAL+ nie wykonała opcji kupna należących do ITI akcji TVN.
  • Grupa CANAL+ udzieliła Grupie ITI pożyczki w wysokości 120 mln euro, która zostanie zaliczona na poczet należnego Grupie ITI wynagrodzenia za zbycie udziałów w N-Vision i potrącona z tego wynagrodzenia. Grupa ITI wykorzysta powyższe środki na wykup pakietu 33% swoich akcji od rodziny Wejchertów.
  • Sprawozdania finansowe Grupy TVN nadal będą podlegać konsolidacji metodą pełną przez Grupę ITI.

Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w drugiej połowie 2012 r., w zależności od uzyskania zgody odpowiednich organów regulujących rynek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu