Fortum ujednolica zasady wynagradzania w Polsce

15 grudnia zostało zawarte porozumienie pomiędzy sześcioma pracodawcami grupy Fortum w Polsce, a wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi u tych pracodawców. Po pięciu miesiącach negocjacji osiągnięto możliwość ujednolicenia zasady wynagradzania dla oddziałów firmy działających w naszym kraju.

Nowe zasady wynagradzania będą obowiązywały od stycznia 2012 i zastąpią siedem dotychczas funkcjonujących układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania w różnych lokalizacjach, które obowiązywały w zakładach przejmowanych przez spółkę na przestrzeni ostatnich lat. Były one do tej pory utrzymywane przez nowego właściciela. “To przedsięwzięcie wymagało negocjacji i podjęcia wspólnych uzgodnień przez wiele stron, co stanowiło spore wyzwanie. Dojście do porozumienia to dla nas duży sukces”- mówi Małgorzata Czachor, dyrektor HR na Polskę  w grupie Fortum i wylicza zalety tego rozwiązania. “To duży krok w kierunku integracji w ramach jednego Fortum w Polsce. Towarzyszy mu większa transparentność i uproszczenie systemu wynagrodzeń” – dodaje.

Ujednolicone zasady będą obowiązywały we wszystkich oddziałach firmy za wyjątkiem zakładów w Zabrzu i Bytomiu. “Nasze Śląskie spółki, które stosunkowo niedawno dołączyły do Fortum nie zostały objęte tym procesem z uwagi na trwające w nich procesy reorganizacji.” – tłumaczy Małgorzata Czachor. “Planujemy natomiast rozmowy ze związkami zawodowymi w tym temacie. Chcemy rozpocząć je już w 2012 roku”.

Ujednolicone zasady będą oznaczały zmiany w wynagrodzeniach u części pracowników. W żadnym z wypadków nie będą wiązały się jednak z obniżkami wypłacanych pensji. Wszystkie dotychczasowe świadczenia, które zostały wyłączone z zasad wynagradzania, zostaną pracownikom zrekompensowane zgodnie z ustalonymi wspólnie ze związkami zasadami kompensacji.

Istotną zmianą, jaka zostanie wprowadzona w ramach ujednoliconych zasad wynagrodzenia jest odejście od świadczeń jednorazowych, takich jak nagrody jubileuszowe. “W zamian za to pracownicy dostaną ich równowartość w postaci podwyżek do pensji” – wyjaśnia Małgorzata Czachor. “To rozwiązanie, na którym skorzystają wszyscy. Pracownicy już od stycznia zaczną dostawać do pensji  w ratach świadczenie , na które musieliby czekać jeszcze kilka lat, a dla firmy oznacza to rozłożenie istotnych kosztów wynagradzania na dłuższy okres.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu