Suwalski Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód oficjalnym partnerem portalu infoklik.eu

Białostocka spółka z branży It – infoklik sp. z o.o., zawarła porozumienie o współpracy z Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach. Na jego mocy Park będzie m.in. patronem tego e-biznesowego projektu. Portal dla przedsiębiorców infoklik.eu to nowa propozycja na rynku e-usług. Powstał dzięki dotacji z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W liście intencyjnym parafowanym w połowie grudnia przez przedstawicieli obu podmiotów, znalazły się m.in. zapisy dotyczące współpracy w zakresie upowszechniania usług świadczonych drogą elektroniczną, udziału przedstawicieli portalu w przedsięwzięciach organizowanych przez suwalski Park Naukowo – Technologiczny, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnej promocji działalności.

– Park Naukowo – Technologiczny w Suwałkach z przyjemnością wspiera tak wartościowe inicjatywy. Bardzo wysoko oceniamy jego walory merytoryczne i jesteśmy zdania, że warto korzystać z oferowanych przez portal rozwiązań. Będziemy rekomendowali firmom wykorzystywanie jego zasobów i możliwości – zapewnia Stanisław Kurak, dyrektor ds. współpracy i rozwoju P N-T.

Przedstawiciel suwalskiej instytucji przypomina, że Park nie jest  pierwszym podmiotem, który dostrzegł walory i potencjał tego pomysłu. – infoklik.eu został wysoko oceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a powstał przecież dzięki dotacji w ramach priorytetu 8.1 – dodaje.

Przedstawiciele białostockiej firmy również nie kryją satysfakcji z powodu nawiązania tak prestiżowego kontaktu. Ich zdaniem na współdziałaniu skorzystają w równym stopniu obie strony. – Park, bo zyska innowacyjnego i dynamicznego partnera działającego w sferze e-biznesu oraz oczywiście spółka infoklik, bo umowa z tą instytucją daje wchodzącej na rynek marce znaczne możliwości promocji i  rozwoju – mówi Andrzej Nosorowski, prezes zarządu spółki zarządzającej portalem.

Spółka infoklik jest również zainteresowana przystąpieniem do realizowanego przez Park „Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej” jako 7 partner tego projektu i będzie czyniła starania, aby to wkrótce nastąpiło. Serwis infoklik.eu jest pierwszym i jak na razie jedynym portalem internetowym współpracującym na takich zasadach z suwalską instytucją.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu