Social Media to przede wszystkim źródło inspiracji dla dziennikarzy w Polsce. Multi Communications publikuje raport z sondażu „Dziennikarze i Social Media 2011”

Polscy dziennikarze dość często korzystają z serwisów społecznościowych. Służbowo posługuje się nimi przynajmniej raz w tygodniu 60% ankietowanych, a prywatnie – 75%. Dziennikarze najchętniej odwiedzają blogi (30%), które również są najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy i informacji spośród wszystkich serwisów mediów społecznościowych (blisko połowa wskazań).

Na drugim miejscu pod względem popularności i wiarygodności uplasował się serwis społecznościowy Facebook, a na trzecim – w obu kategoriach – Wikipedia. Można zauważyć prawidłowość – kolejność w rankingu wiarygodności jest taka sama jak w rankingu popularności.

Sytuacja przedstawia się inaczej w zestawieniu ogólnej wiarygodności informacji znalezionych w serwisach social media z ich atrakcyjnością. Informacje znajdowane w mediach społecznościowych są znacznie bardziej atrakcyjne niż wiarygodne. Co czwarty ankietowany wysoko ocenił wiarygodność tych informacji, ale żaden – bardzo wysoko. Nikt nie wskazał natomiast „niskiej” albo „bardzo niskiej” atrakcyjności informacji publikowanych w serwisach social media. „Wysoko” i „bardzo wysoko” ocenia ich wiarygodność około 60% respondentów.

W mediach społecznościowych dziennikarze poszukują przede wszystkim inspiracji – przyznaje się do tego blisko 60% ankietowanych. O połowę mniej poszukuje komentarzy i opinii. 13% respondentów poszukuje natomiast „cyfr i faktów”.

– Wyniki badania Multi Communications w niektórych aspektach potwierdzają nasze obserwacje, w niektórych są zaskakujące – powiedział Mariusz Pleban, Prezes Multi Communications – Dla ponad połowy dziennikarzy obecność firmy lub marki w mediach społecznościowych nie ma znaczenia i nie wpływa na jej wiarygodność. Wynik ten będą poprawiać dobre i nowoczesne firmy public relations posiadające kompetencje zarówno w środowisku social media jak i posiadające zbudowane, wieloletnie zaufanie wśród dziennikarzy.

Sondaż został zrealizowany środkami własnymi Multi Communications w listopadzie 2011 r. W sumie odpowiedzi udzieliło ponad 110 dziennikarzy reprezentujących różnego typu media (np. prasa, internet, TV) oraz zajmujący się różną tematyką (biznes, nowe technologie, lifestyle). Agencja planuje prezentować szerszą wersję raportu na zamówienie firmom i instytucjom zainteresowanym wiedzą na temat preferencji dziennikarzy w związku z mediami społecznościowymi.

– Zabraliśmy unikatową wiedzę, która dość dokładnie opisuje postawy dziennikarzy w stosunku do Social Media – powiedział Bartosz Lewicki, odpowiedzialny za projekt badawczy. – Nasze dane dotyczą bardzo ważnej grupy – dziennikarzy, a więc osób, które mają mocny wpływ na kształtowanie trendów oraz wizerunku firm lub marek. Kwantyfikowalna wiedza może być silnym atutem dla firm, które poszukują sposobów jak najbardziej efektywnego zaistnienia w mediach społecznościowych.

Wyniki raportu komentują również międzynarodowi eksperci z Public Relations Global Network:

– Wyniki przeprowadzonego w Polsce sondażu są interesujące: w niektórych przypadkach pokrywają się ze statystykami dotyczącymi użycia social media w USA, jednak w większości przeczą trendom, jakie się obserwuje. Dziennikarze w Polsce rzadziej korzystają z mediów społecznościowych niż dziennikarze amerykańscy i wybierają inne typy serwisów. Podczas gdy najpopularniejszą formą social media w Polsce są blogi, dziennikarze amerykańscy najchętniej korzystają z Twittera. 58% dziennikarzy w Polsce traktuje media społecznościowe jako źródło inspiracji i wierzę, że w USA odsetek ten jest podobny. Mądrzy dziennikarze poszukują bowiem nowego materiału tam, gdzie toczą się jakieś dyskusje, a obecnie odbywają się one coraz częściej właśnie online – powiedział David Landis, prezes agencji Landis Communications Inc., San Francisco, USA.

– Agencja Multi Communications przeprowadziła niezwykle przydatne badanie na temat tego, jak dziennikarze w Polsce postrzegają i wykorzystują media społecznościowe. Ankieta pokazała, że dziennikarze używają przede wszystkim blogów (w dalszej kolejności skupiając się na Facebooku, Wikipedii oraz Youtube’ie) jako źródeł atrakcyjnych i inspirujących, choć niekoniecznie wiarygodnych, informacji. Nie zdziwiłbym się, gdyby w Niemczech było podobnie. Badanie podkreśla, iż zawsze warto korzystać z mediów społecznościowych oraz używać ich jako kanał do promowania produktów i publikowania wiadomości o firmie – powiedział Uwe Schmidt, prezes Industrie-Contact AG (IC), Hamburg, Niemcy.

– Ciekawą obserwacją płynącą z badania jest to, że media społecznościowe mogą służyć jako źródło inspiracji. W Wlk. Brytanii jest to prawdą w przypadku Twittera, szczególnie w świetle jego ich rosnącego wpływu na pozostałe media, ale nie reguła ta nie sprawdza się w przypadku innych kanałów medialnych. Inspiracje to trudny do oceny temat, jako że dziennikarze, chcąc zachować pozory oryginalności swoich tematów, nie zawsze przyznają się do korzystania z mediów społecznościowych. Jednak pewne jest to, że możliwość pozyskania szerokiego spojrzenia na daną sprawę z racji dużej ilości potencjalnych wypowiadających się osób ułatwia szybkie przetworzenie materiału wyjściowego w pełnowymiarowy artykuł – powiedział Richard Medley, Dyrektor Zarządzający, Spider PR, Londyn, Wielka Brytania.

Od 16 grudnia skrót raportu dostępny będzie do pobrania w formie pliku pdf na www.multipr.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu