Przejdź do treści

Times Square Public Relations na rzecz Krakowa

Grupa Red Star Media, w skład której wchodzą agencje Times Square Public Relations oraz CBC Film Productions, zaangażowała się w obsługę medialną Stowarzyszenia „Tak, Kraków!” Zadaniem obydwu agencji jest wsparcie medialne i wizerunkowe Stowarzyszenia.

Agencja PR odpowiada m.in. za zaprojektowanie i implementację identyfikacji wizualnej, opracowanie koncepcji wizerunkowej, przygotowanie i obsługę konferencji prasowych, briefingów, spotkań oraz kontaktów z mediami. Z kolei zadaniem CBC Film Productions jest przygotowanie spotów promujący stowarzyszenie oraz relacji wideo z poszczególnych spotkań i debat Stowarzyszenia.

– Współpraca z Grupą Red Star Media zapewnia logistyczne i doskonałe przygotowanie merytoryczne. Dzięki temu organizatorzy mogą skupić się na wypełnianiu celów statutowych. Już na pierwszej konferencji udowodniliśmy, że sprawy Krakowa są ważniejsze niż interesy poszczególnych grup – komentuje Józef Lassota, prezydent Krakowa w latach 1992-1998.

Celem stowarzyszenia „Tak, Kraków” jest promocja Krakowa i jego dziedzictwa kulturowego, działanie na rzecz rozwoju Krakowa, poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz tworzenie warunków rozwoju gospodarczego Krakowa, poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

www.timessquare.pl

www.cbcfilm.pl