Rozwój centrów nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i perspektywy na przyszłość

Ostatnie lata w światowej gospodarce upływają pod hasłem kryzysu, grożących fal osłabienia koniunktury, spadków obrotów i konieczności restrukturyzacji przedsiębiorstw. Paradoksalnie ogólnoświatowy kryzys korzystnie wpływa na rozwój rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Rynek usług outsourcingowych wzrósł w Polsce od 2008 roku o około 50%, czyniąc z nas zdecydowanego lidera w regionie. Co więcej, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) ogłasza, że coraz więcej inwestorów chce utworzyć w Polsce swoje centra usługowe w najbliższych latach.

Czemu zawdzięczamy taką sytuację? Kryzys na rynkach światowych oraz groźba obniżenia zysków skłania przedsiębiorstwa do szukania oszczędności. Jednym ze skuteczniejszych sposobów obniżenia kosztów jest outsourcowanie wybranych procesów, nie związanych z bezpośrednią działalnością firmy wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Centra outsourcingowe w Polsce są coraz lepiej oceniane na arenie międzynarodowej i zyskują opinię wiarygodnych dostawców usług wysokiej klasy dla międzynarodowych korporacji. Dobry poziom kształcenia szkolnictwa wyższego oraz powszechna znajomość przynajmniej jednego języka obcego gwarantują dużą dostępność, relatywnie taniej, a wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Istotną kwestią są także zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorstw z sektorów BPO, SSC, ITO oraz R&D, które w niektórych regionach (np. w woj. łódzkim) sięgają aż 50% kosztów inwestycji.

Znaczny wzrost zainteresowania Polską jako miejscem ulokowania centrów biznesowych nie byłby możliwy bez wystarczającej ilości nowoczesnej powierzchni biurowej. Polska dysponuje największymi zasobami nowoczesnej powierzchni biurowej w całej Europie Środkowo-Wschodniej – aż 5,66 mln m2, gdzie pozostałe kraje skupiają łącznie ok. 8,5 mln m2. Największa ilość powierzchni biurowej w Europie Środkowo-Wschodniej znajduje się w Warszawie, przy czym warto podkreślić stosunkowo niski współczynnik powierzchni niewynajętej wynoszący 6,6%.

W pozostałych miastach regionalnych w Polsce najniższy wskaźnik jest obecnie we Wrocławiu (2,1%) a najwyższy na rynku łódzkim gdzie blisko 20% powierzchni pozostaje niewynajęte.

Należy jednak pamiętać, że wskaźnik powierzchni niewynajętej nie daje rzetelnej informacji o realnej dostępności biur dla inwestorów poszukujących większych powierzchni. Dla firm z sektorów SSC/BPO/ITO oraz R&D, które w perspektywie kilku miesięcy potrzebują minimum 1 tys. m2 najwięcej możliwości oferuje Budapeszt (aż 156 lokalizacji). Spośród polskich miast regionalnych najwięcej opcji dostępnych jest w Krakowie (14), Trójmieście (10) oraz Łodzi (9). Jednakże warto zaznaczyć, że obiektów, w których w krótkim czasie możliwe jest wynajęcie powierzchni sięgającej 10 tys. m2 jest w Polsce zaledwie kilka, a jednym z nich jest łódzki Park Biznesu Teofilów.

Łódzki rynek nieruchomości biurowych jest obecnie bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Miasto zawdzięcza to dużej dostępności powierzchni biurowej oraz stosunkowo niskim stawkom czynszu, jednym z najniższych w Polsce spośród miast regionalnych. Dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój sektorów BPO/SSC w mieście.

W najbliższych latach prognozuje się stałe zwiększanie zatrudnienia w sektorach outsourcingowych w całej Polsce. Jednakże należy mieć na uwadze postęp technologiczny, który powoduje stopniową automatyzację wszelkich procesów biznesowych. Nieuniknione jest wyprzedzanie trendów i właściwe planowanie inwestycji w edukację oraz pogłębianie wiedzy eksperckiej potencjalnych przyszłych pracowników.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu