LOTOS Kolej wiceliderem przewozów intermodalnych

Udział spółki LOTOS Kolej w krajowym rynku przewozów towarowych stale rośnie. Po trzech kwartałach 2011 roku firma ma 7,11% udziału w rynku wg wykonanej pracy przewozowej. Dzięki temu LOTOS Kolej umocniła się na trzecim miejscu wśród największych przewoźników operujących na polskich torach.

Na pierwszym miejscu jest PKP Cargo z udziałem wynoszącym 63,6%. Drugą pozycję zajmuje CTL Logistics z udziałem 7,19%, a czwartą DB Schenker, którego udział w rynku przewozów towarowych (wg pracy przewozowej) wyniósł 6,47%.

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię. W tym roku przewieziemy około 10,5 miliona ton produktów. Zakładamy, że w przyszłym roku będzie to ponad 11 milionów ton – wymienia Henryk Gruca, prezes LOTOS Kolej. – Rośnie także nasze zaangażowanie w przewozy dla klientów zewnętrznych. Dziś stanowią one ponad 35 procent wszystkich wykonywanych przez nas przewozów, są to także przewozy intermodalne realizowane dla potrzeb PCC Intermodal.

Warto zaznaczyć, że po III kw. tego roku najwyższy udział w segmencie przewozów intermodalnych posiadały spółki PKP Cargo i LOTOS Kolej. Według wykonanej pracy przewozowej odpowiednio 72,3% i 22,6%.

LOTOS Kolej, jako jedyny przewoźnik obok PKP Cargo, posiada dziś możliwości realizacji przewozów  pojedynczych przesyłek wagonowych na głównych liniach kolejowych w Polsce.

Zgodnie z opublikowanym przez Urząd Transportu Kolejowego raportem w miesiącach styczeń-wrzesień br. wszyscy przewoźnicy kolejowi przetransportowali łącznie 186,8 mln ton ładunków, wykonując pracę przewozową na poziomie 40,8 mld tonokilometrów. W porównaniu z trzema kwartałami 2010 r. jest to wzrost analogicznie na poziomie 8,4 proc. i 13,4 proc. Łączna długość uruchamianych przez przewoźników tras w transporcie ładunków wyniosła 59,8 mln kilometrów, o 6,9 mln więcej niż po trzech kw. ub.r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu